Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 24.09.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 20.09.2024.
 
Računovodstvo i oporezivanje statusnih promjena (pripajanje, spajanje,  podjela)

Opis:
Zakon o trgovačkim društvima definira statusne promjene društava kapitala, a to su: spajanje, pripajanje i podjela. Prilikom takvih promjena trgovačka društva moraju postupati sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o porezu na promet nekretnina i Zakona o posebnom porezu na motorna vozila te Zakona o računovodstvu uz primjenu odredbi računovodstvenih standarda financijskog izvještavanja. Prilikom statusnih promjena primjenjuje se metoda stjecanja kao obvezna metoda obračuna poslovnih spajanja, a kako kod pripajanja može doći do stjecanja društva gdje je plaćena vrijednost iznad / ispod fer vrijednosti imovine, potrebno je utvrditi goodwill / negativni goodwill.

Ciljevi:
Radionica se temelji na praktičnim iskustvima. Cilj je na primjerima iz prakse upoznati polaznike sa pravnim, računovodstvenim i poreznim kriterijima statusnih promjena, a posebice kako primijeniti metodu stjecanja, utvrditi goodwill, i nekontrolirajući interes te primijeniti ostale relevantne računovodstvene postupke uređene odredbama HSFI 2 i MSFI 3. 


Kome je namijenjena:
Radionica je namijenjena: menadžerima računovodstva i financija, voditeljima financijsko računovodstvenih servisa obrtnicima, pravnicima, svima koji su odgovorni za poreze te rade na poslovima računovodstva i kontrolinga i sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva.

Metode rada:
Radionica se temelji na primjerima statusnih promjena sukladno pravnim, računovodstvenim i poreznim propisima. 

U kotizaciju edukacije uključeni su nastavni materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00   Registracija i preuzimanje materijala

09:00 - 10:30  Pravni kriteriji statusnih promjena

 •  Zakon o trgovačkim društvima
 •  Oblici i postupci statusnih promjena – pripajanje, spajanje i odvajanje trgovačkih društava

PRAKTIČNA VJEŽBA:  Odluka – Ugovor o statusnoj promjeni.


10:30 - 10:45    Stanka za kavu

10:45 - 12:15  Računovodstveni i porezni okvir statusnih promjena

 • Primjena računovodstvenih standarda HSFI/MSFI
 • Utvrđivanje stjecatelja, datuma stjecanja, goodwilla i nekontrolirajućeg interesa
 • Sastavljanje financijskih izvještaja i poreznih prijava kod statusnih promjena

PRAKTIČNA VJEŽBA:  Koraci postupka statusnih promjena, utvrđivanje goodwilla.

12:15 - 13:15    Stanka za ručak

13:15 - 14:45   Računovodstveni i porezni tretman pripajanja, spajanja i odvajanja trgovačkih društava

 • Pripajanje ovisnog društva matici
 • Pripajanje uz negativni goodwill
 • Obrnuto pripajanje (matice ovisnom društvu)
 • Pripajanje kapitalno nepovezanih društava
 • Spajanje i podjela društava s osnivanjem i preuzimanjem
 • Oporezivanje statusnih promjena PDV-om, porezom na promet nekretnina, posebnim porezom na motorna vozila, porezom na dobit
 • Prijava statusne promjene i primjena članka 19./članka 20. Zakona o porezu na dobit

PRAKTIČNA VJEŽBA:  Pripajanje, Podjela s osnivanjem.

14:45 - 15:00    Stanka za kavu

15:00 - 16:30  Računovodstveni i porezni tretman pripajanja, spajanja i odvajanja trgovačkih društava - nastavak

 •  Pitanja

PRAKTIČNA VJEŽBA:  Podjela s preuzimanjem, obrnuto stjecanje.

 
Ksenija Kramar
 

Ksenija Kramar dipl. oec., ovlaštena je porezna savjetnica i ovlašteni revizor sa dugogodišnjim bogatim iskustvom i znanjima iz područja poreza, računovodstva, revizije, financija i bankarskog poslovanja. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a radno iskustvo stjecala je u Ljubljanskoj banci, Zadružno privatnoj banci i Ilirija banci Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako–Revizija d.o.o. Zagreb, gdje danas radi na radnom mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb, specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s Odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske od 2004. godine. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, ovlaštenog internog revizora, ovlaštenog računovodstvenog forenzičara te ovlaštenog računovođe. Koautor je i predavač na poslovnom učilištu Experta u okviru programa jednogodišnjeg stručnog usavršavanja Porezni specijalist iz poreznih predmeta i revizije. Predavač je na poslovnom učilištu Experta predmeta „Računovodstvo povezanih osoba”, u okviru programa jednogodišnjeg stručnog usavršavanja „Financijsko računovodstveni menadžer”. Član tima savjetnika u Centru za računovodstvo. Predavač je na brojnim edukacijama iz područja poreza, računovodstva, financija i revizije (interne i eksterne). Dvije akademske godine predavačica na Visokoj politehničkoj školi s pravom javnosti Poly Zagreb, iz predmeta „Računovodstvo i financije” te gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Rijeci u okviru poslijediplomskog studija, kolegij “Međunarodno oporezivanje”. Autorica je stručnih članaka iz područja poreza u Računovodstvo i porezi u praksi te Verlag Dashöfer, a koautorica stručnih članaka na međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji Računovodstvo i Menadžment-RIM.

 
 
 
PRIJAVNICA
275,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu