Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 13.11.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 11.11.2024.
 
Procjena vrijednosti poduzeća

OPIS:
Ekonomska praksa iznjedrila je više različitih pristupa mjerenju vrijednosti poduzeća, ali pristup vrednovanja putem diskontiranih novčanih tokova ima najčvršću teoretsku podlogu. Zbog toga se ovim pristupom najbolje može procijeniti utjecaj određenih poslovnih odluka na ukupnu vrijednost poduzeća. Metoda vrednovanja putem diskontiranih novčanih tokova ima nekoliko pa je neophodno razlučiti u kojim se situacijama koriste različite metode i na koji se način čitav postupak vrednovanja provodi. Tijekom postupka, novčani se tokovi mogu raščlaniti na niz komponenti, a sam model može biti više ili manje složen. Budući da se uvijek diskontiraju procijenjeni budući novčani tokovi jasno je da postoji određeni stupanj rizika hoće li se projekcije i ostvariti. Zbog toga se konačna vrijednost koju dobijemo modeliranjem često dopunjava s prikazivanjem utjecaja promjena ključnih komponenti na dobivene rezultate. Raspon kretanja vrijednosti može biti znatan čemu smo nedavno i u praksi mogli svjedočiti gledajući kretanja cijena dionica na tržištima kapitala. 


CILJEVI:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s modelima i tehnikama procjene vrijednosti poduzeća, osnovnim čimbenicima koji na tu vrijednost utječu te kako se donošenjem odgovarajućih poslovnih odluka istom može upravljati. Modeliranje i praktični primjeri izvode se u Excel®-u na podacima tvrtki čiji vrijednosni papiri kotiraju na Zagrebačkoj burzi. Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.


KOME JE NAMIJENJENA:
Ova specijalistička radionica namijenjena je vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama, specijalistima u kontrolingu, internoj reviziji, financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE:

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u metode procjene vrijednosti

 • Procjena vrijednosti poduzeća ima više namjena
 • Osnovni financijski koncepti 
 • Neto sadašnja vrijednost
 • Rizik i povrat (CAPM)
 • Prosječni ponderirani trošak kapitala  

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun prosječnog ponderiranog troška kapitala

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Metode procjene vrijednosti poduzeća, 1. dio

 • Tržišna vrijednost neto imovine
 • Diskontirani slobodni novčani tok

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada modela Diskontiranog slobodnog novčanog toka

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Metode procjene vrijednosti poduzeća, 2. dio

 • Tržišni multiplikatori
 • Diskontirane dividende
 • Općenito
 • Politike investiranja, financiranja i distribucije dividendi kroz različite faze rasta kompanije
 • Procjena vrijednosti = priča + brojke

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun vrijednosti putem tržišnih multiplikatora i diskontiranih dividendi

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Drugi aspekti vrijednosti poduzeća

 • Izlazak poduzeća na burzu – tržišna potvrda njegove vrijednosti
 • Investicijska priča – zbog čega bi netko kupio dionicu?
 • Odnosi s investitorima - glavni zadatak: održavanje fer cijene dionice putem transparentnog komuniciranja i upravljanja očekivanjima investitora 
 • Ostali čimbenici koji utječu na cijenu dionice / poduzeća
 • Primjeri kada poduzeće zavređuje diskont
 • Primjeri kada poduzeće zavređuje premiju
 • Zaključna riječ: vrijednost poduzeća nije fiksna kategorija, a procjena vrijednosti je puno više od puke projekcije brojki i izrade modela

PRAKTIČNA VJEŽBA: Određivanje diskonata i premija u odnosu na usporediva poduzeća

 

 
Elvis Knežević
 

Elvis Knežević diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je većinu svog poslovnog iskustva stekao u Zagrebačkoj banci i Hrvatskom Telekomu. Ima dugogodišnje profesionalno iskustvo u širokom spektru financijskih područja: Investicijsko bankarstvo, Poslovne financije, Spajanja i preuzimanja (M&A), IPO (Inicijalna javna ponuda dionica) na Londonskoj i Zagrebačkoj burzi, Kontroling poslovanja, Restrukturiranje kompanija, Odnosi sa investitorima te Financijski  PR. Položio je prvi stupanj CFA programa, ima brokersku  licencu te je završio Mini MBA PWC. Bio je član Nadzornog odbora Croatia Records d.d.

 
 
 
PRIJAVNICA
255,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu