Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 22.08.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 19.08.2024.
 
Operativno i financijsko planiranje u javnom i neprofitnom sektoru

Opis:
U suvremenim uvjetima poslovanja, kvalitetno poslovno planiranje u javnom sektoru i neprofitnim organizacijama značajna je aktivnost jer je potrebno na što učinkovitiji i efikasniji način planirati korištenje raspoloživih odnosno potrebnih resursa za izvršenje javnih ovlasti.

Pri tome je potrebno analizirati kompleksno poslovno okruženje; očekivanja i potrebe korisnika te naše mogućnosti i resurse da na najbolji mogući način očuvamo i povećamo vrijednost u pružanju svojih usluga i obavljanju zadaća iz svoje ovlasti.

Ciljevi:
Cilj ove radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s pojmovima i sadržajem poslovnog planiranja, organizacijom procesa poslovnog planiranja, analizom poslovnog okruženja i definiranjem strateških ciljeva, izradom operativnih planova, financijskom analizom i izradom financijskog plana s obrazloženjem te mjerenjem i izvještavanjem o ostvarenju planskih veličina. U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Kome je namijenjena:

 • Menadžerima i rukovoditeljima u javnom i neprofitnom sektoru
 • Poslovnim analitičarima i konzultantima
 • Specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu, internoj reviziji i drugim org. jedinicama koje sudjeluju u izradi planova poslovanja


SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Uvod u poslovno planiranje

 • Pojam i ciljevi poslovnog planiranja
 • Specifičnosti u izradi poslovnih planova pružatelja javnih usluga i neprofitnih organizacija
 • Organiziranje procesa poslovnog planiranja
 • Metodologija planiranja
 • Faze poslovnog planiranja

Praktična vježba: Hodogram procesa izrade poslovnog plana

10:30 - 10:45  Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Strateški okvir poslovnog planiranja

 • Kaskadiranje strateških ciljeva
 • Definiranje pokazatelja uspješnosti
 • Analiza okruženja, rizika  i poslovnih potreba
 • Izrada godišnjeg programa rada

Praktična vježba: Analiza okruženja i definiranje ciljeva

12:15 - 13:15  Stanka za ručak
13:15 - 14:45  Izvori informacija za financijsko planiranje i izrada financijskog plana

 • Operativni planovi kao inputi za izradu financijskog plana
 • Izrada financijskog plana s obrazloženjem (prihodi, rashodi, zaduživanja, otplate)
 • Izrada plana novčanih tokova
 • Prezentacija i usvajanje financijskog plana

Praktična vježba: Izrada financijskog plana s obrazloženjem

14:45 - 15:00  Stanka za kavu
15:00 - 16:30  Financijska analiza i izvještavanje o ostvarenju poslovnog i financijskog plana

 • Praćenje ostvarenja poslovnog i financijskog plana
 • Svrha i struktura izvještavanja (mjerenje učinkovitosti, korekivne akcije)
 • Utvrđivanje i analiza odstupanja
 • Interni periodički izvještaji
 • Postupci kod izmjene poslovnog i financijskog plana

Praktična vježba: Izrada internog izvještaja o ostvarenju financijskog plana

 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
 
PRIJAVNICA
275,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu