Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 14.10.2024.  -  Petak, 18.10.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 10.10.2024.
 
Program izobrazbe u području javne nabave - za stjecanje certifikata

Ova edukacija održava se u 5 dana.
Vrijeme trajanja edukacije: 9:00 - 16:30 sati.
Edukacija se sastoji od 50 nastavnih sati. 
Polazniku koji je prisutan na najmanje 75% trajanja ovog programa izobrazbe se izdaje potvrda, temeljem koje polaznik može pristupiti pisanom ispitu radi stjecanja certifikata u području javne nabave (čl. 14. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave; NN 154/23).

Opis:
Edukacija pruža stjecanje znanja, razumijevanje i praćenje promjena relevantnih pravnih okvira na nacionalnoj i EU razini u području javne nabave, te njihovoj primjeni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom. Ističe načela slobodnog kretanja roba, slobode poslovnog nastanka, slobode pružanja usluga i povezana načela kao što su tržišno natjecanje, jednako postupanje, zabrana diskriminacije, uzajamno priznavanje, razmjernost i transparentnost. Također, pokriva procjenu rizika od sukoba interesa i korupcije, posebice u poslovima nabave i gospodarskih subjekata u sukobu s tržišnom konkurencijom. Nadalje, edukacija se bavi postupcima nabave, izuzećima, analizom tržišta i primjenom praksi održive nabave. Ističe važnost transparentnosti, usklađenosti s propisima o nabavi i procjenu utjecaja na tržište. Edukacija će polaznicima pružiti znanje o pripremi dokumentacije o nabavi, kriterijima za odabir gospodarskih subjekata, te utvrđivanju ekonomski najpovoljnije ponude. Osim toga, na edukaciji će biti govora o izvršenju ugovora, izmjenama i dopunama, korektivnim mjerama i rješavanju sporova u vezi s nabavom. Edukacija naglašava važnost održive prakse javne nabave i integracije održivih aspekata kroz cijeli proces nabave. Samostalnom provedbom svih faza nabave provjerava se znanje, uočavaju greške, utvrđuju razlozi njihovog nastanka i predlažu korektivne mjere.

Metode rada
Interaktivno prezentiranje, diskusije i praktične vježbe. 

Kome je namijenjena

 • Javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu – specijalistu za javnu nabavu sa certifikatom;
 • Ovlaštenim državnim i internim revizorima;
 • Rukovoditeljima koji su odgovorni za sustav javne nabave;
 • Gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupcima javne nabave;
 • Svima koji pripremaju i provode projekte financirane iz EU fondova;
 • Svim zainteresiranim fizičkim osobama i konzultantima koji smatraju da bi sudjelovanje u Programu izobrazbe pomoglo u daljnjoj karijeri.
   

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN 

Teme:

 • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i EU
 • Načela javne nabave
 • Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
 • Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi​
 • Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
 • Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja
 • Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima
 • Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja

2. DAN 

Teme:

 • Postupci javne nabave s praktičnim primjerima
 • Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu

3. DAN

Teme:

 • Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima
 • Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima
 • Kriterij za odabir ponude

4. DAN

Teme:

 • Ponuda – s praktičnim primjerima
 • Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima
 • Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja

5. DAN

Teme:

 • Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s praktičnim primjerima
 • Održiva javna nabava
 • Vježba provedbe postupka javne nabave – samostalna provedba svih faza postupka javne nabave 
   

Detaljniji sadržaj edukacije možete preuzeti ovdje.

 
Vedran Koporčić
 

Vedran Koporčić, mag. iur. – stručna osoba sukladno čl. 16. st. 1. toč. 1. i čl. 39. st. 7. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/23). Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave te je ovlašteni trener javne nabave. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo iz područja javne nabave u svim fazama javnonabavnog procesa. Prvo radno mjesto je imao u Odvjetničkom uredu Sanja Artuković u Zagrebu tijekom 2014. godine, nakon čega je radio u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije od 2015. do 2020. godine, uključujući i na mjestu voditelja odjela za nabavu i opće poslove. Od rujna 2020. godine poslove javne nabave obavlja u privatnom sektoru, a trenutno radi u gospodarskom subjektu. Kontinuirano sudjeluje kao predavač javne nabave u programima izobrazbe za stjecanje certifikata u javnoj nabavi, kao i u programima usavršavanja.

Tomislav Lipošćak
 

Tomislav Lipošćak, mag.iur. – stručna osoba sukladno čl. 16. st. 1. toč. 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017). Nakon diplomiranja 2016. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu započinje sa radom u području javne nabave. U periodu od 2018. do 2023. godine radio je u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) u Uredu za pravne poslove i utvrđivanje nepravilnosti gdje je sudjelovao u utvrđivanju nepravilnosti u postupcima nabave financiranih iz fondova Europske unije. Od 2023. godine radi u privatnoj tvrtki koja se bavi poslovnim savjetovanjem, pripremama i provedbom postupaka javne nabave, jednostavne nabave i nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi te izradama ponuda za ponuditelje u svrhu sudjelovanja u postupcima nabave. Posjeduje certifikat iz javne nabave i upisan je u Registar trenera i stručnih osoba iz područja javne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 

Jasmina Čulo, mag.oec. – stručna osoba sukladno čl. 16. st. 1. toč. 1. i čl. 41. st. 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017). Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave te je ovlašteni trener javne nabave i zelene javne nabave. Također, posjeduje i certifikat za provedbu projekata i ugovora prema PMI metodologiji. Bogato radno iskustvo iz područja javne nabave, od planiranja i provedbe postupaka do pravne zaštite i implementacije, stekla je od samih početaka primjene javne nabave u Republici Hrvatskoj. U NATO Stabilizacijskim snagama u Operaciji pridruživanja radila je u periodu od 1999.-2002. godine. Zatim je kao ponuditelj radila osam godina u trgovačkom društvu IND-EKO d.o.o. Dvije godine radila je kao sektorski naručitelj u K.D. Autotrolej d.o.o. Od 2013. godine radila je u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), u Uredu za ugovaranje, samostalno koordinirajući provedbu te verificirajući postupke javne nabave za krajnje korisnike u sustavu korištenja programa i projekata EU. Tijekom 2015. godine sudjelovala je i kao član Radne skupine I pri MRRFEU za poslove analitičke i savjetodavne naravi s ciljem savjetovanja krajnjih korisnika te unapređenja kompletnog sustava javne nabave. Od 2017. do rujna 2020. godine u SAFU je radila kao voditeljica Službe za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove. Trenutno radi u gospodarskom subjektu INFO-BIDDER d.o.o. za savjetovanje i usluge. Kontinuirano sudjeluje kao predavač javne nabave u programima izobrazbe djelatnika i krajnjih korisnika u sustavu.

 
 
 
 
PRIJAVNICA
490,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu