Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 18.09.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 13.09.2024.
 
Optimizacija Excel® Solverom

Opis:
Solver (Rješavač, Optimizator) je softverski alat koji korisnicima omogućava da odrede najbolji način kako nešto napraviti u situacijama kada se ulazne varijable i ishod mogu kvantificirati.
Njegova osnovna verzija ugrađena je u MS Excel® kao dodatak (Add In), a verzije za profesionalnu upotrebu u rješavanju vrlo zahtjevnih problema su zaseban komercijalni proizvod.
Može se raditi o određivanju optimalne lokacije skladišta, optimalne količine proizvodnje pojedinog proizvoda, optimalnom raspoređivanju zaposlenika na poslove ili projekte, dodjeljivanju prostora, optimalnoj raspodjeli proračuna za investicije, optimalnom planu distribucije iz više skladišta (ili pogona) u više prodajnih mjesta, o najracionalnijem načinu izrezivanja nekog repromaterijala i sl. U svakom od navedenih problema treba na najbolji mogući način donijeti više odluka, zadovoljavajući pritom određene logičke uvjete odnosno ograničenja. Naći “najbolje” ili “optimalno” rješenje najčešće znači maksimizirati dobit, minimizirati troškove, ili postići najbolju kvalitetu uz zadana ograničenja.
 

Ciljevi:
Sudjelovanjem na radionici polaznici će dobiti pregled tipičnih problema optimizacije u poslovanju, kako bi ih mogli prepoznavati, strukturirati i tretirati na odgovarajući način kada se pojave u njihovom budućem poslovanju. Cilj je i usvajanje osnovnih načela i smjernica za modeliranje u Excelu®, s naglaskom na izradu modela koji je dobra podloga za optimizaciju. Polaznici će naučiti koristiti alat Excel® solver, stječući time temelje za eventualno korištenje specijaliziranih softverskih paketa za probleme većih dimenzija.
 

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz kraće teorijsko izlaganje, demonstraciju tipičnih primjera te samostalne ili grupne praktične vježbe na računalu. 
 

Kome je namijenjena:
Radionica je namijenjena analitičarima i menadžerima svih razina koji se susreću s potrebom da se planiranjem i analizom na optimalan način upotrijebe postojeći resursi, bilo da se radi o ljudskom radnom vremenu, strojnom vremenu, bilo o materijalnim ili financijskim sredstvima.

U kotizaciju edukacije uključeni su tiskani materijali i modeli u Excel®-u, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

 

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Excel® modeli za optimizaciju Solverom

 • Optimizacija kao pojam
 • Tipični primjeri optimizacije u poslovanju
 • Aktiviranje Excel® Solvera i upoznavanje kroz primjer rješavanja problema optimizacije
 • Izgradnja Excel® modela – načela i upute

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Izgradnja Excel® modela za optimalan plan proizvodnje)

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Linearno programiranje. Tipični primjeri

 • Problem planiranja proizvodnje
 • Problem smjese
 • Problem distribucije

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Primjeri: Pekarnica - optimizacija ponude, Minimizacija troškova dostave)

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45  Odabir algoritma rješavanja, podešavanje postavki i analiza generiranih izvještaja

 • Pregled i tumačenje izvještaja koji se generiraju uz rješenje problema optimizacije
 • Stupanj optimalnosti dobivenog rješenja
 • Odabir algoritma (Simpleks metoda, GRG-nonlinear, Evolutionary ).
 • Primjer nelinaranog programiranja

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Razni primjeri: Optimalan omjer mješavine, Optimalan plan oglašavanja, ... )

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Primjeri cjelobrojnog programiranja

 • Cjelobrojno programiranje
 • Primjer minimiziranja ostataka materijala
 • 0-1 programiranje. Problem dodjeljivanja (raspoređivanja).

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Primjeri: Maksimiziranje zadovoljstva zaposlenika, dodjela članova projektnim timovima, optimizacija portfelja investicija, ... )
 
TRAINING COMPUTER
Za kvalitetno praćenje seminara je neophodan laptop!
 

 
Ivo Beroš
 

Dr. sc. Ivo Beroš, zaposlen je na Insitutu za turizam u Zagrebu. Prije toga je radio kao predavač na Veleučilištu VERN' gdje je izvodio nastavu iz niza predmeta povezanih s matematikom, statistikom, odnosno računarstvom. Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, gdje je i radio prije dolaska na Veleučilište VERN'. Doktorsku disertaciju obranio je na Fakultetu elektrotehnike I računarstva u Zagrebu. Glavni stručni izazovi su mu primjena matematičko-statističkih metoda u procesu donošenja poslovnih odluka te korištenje računala u tom procesu.

Siniša Jovčić, dipl. ing.
 

Siniša Jovčić, dipl. ing., zaposlen je na Sveučilištu VERN' gdje je izvodio nastavu iz niza predmeta povezanih s analizom podataka, programiranjem i bazama podataka. Diplomirao je na Tekstilno tehnološkom fakultetu, smjer tekstilna mehanika te na Filozofskom fakultetu smjer Informatologija Sveučilišta u Zagrebu. Glavni stručni izazovi u mu primjena računalstva u analizi podataka. 

 
 
 
PRIJAVNICA
275,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu