Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 26.09.2024.  -  Petak, 27.09.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 23.09.2024.
 
Interna revizija i kontrola u upravljanju rizicima

Ova dvodnevna radionica je II. modul programa

CERTIFICIRANI PROGRAM ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA - RISK MANAGEMENT PROGRAM

Opis i ciljevi:
Upravljanje rizicima neraskidivo je povezano sa sustavom unutarnjih kontrola. Unutarnja kontrola je proces koji provode sve razine rukovodstva i radnici tvrtke sa svrhom podrške ostvarenju njezinih ciljeva vezanih uz poslovanje, izvještavanje u usklađenost s eksternom i internom regulativom. Efikasno upravljanje rizicima nemoguće je bez efikasnog sustava unutarnjih kontrola. Interna ili unutarnja revizija je kontrolna funkcija koja stvara dodatnu vrijednost na način da neovisno i objektivno procjenjuje djelotvornost upravljanja rizicima, kontrole i korporativno upravljanje. Ona pomaže organizaciji u ispunjenju njezinih ciljeva i poboljšanju poslovanja. Posebnu ulogu ima i u upravljanju rizicima, budući da procjenjuje efikasnost sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima i to u svim poslovnim procesima i svim organizacijskim jedinicama. Svojim preporukama utječe na smanjivanje rizika na prihvatljivu razinu, stoga bi internu reviziju trebala imati svaka tvrtka, a ne samo one kojima je to zakonska obveza. Naravno, manjim tvrtkama nije isplativo imati trajno zaposlenu internu reviziju, ali zato su im na raspolaganju usluge eksternalizirane interne revizije, kao i co-sourcing, kao pomoć u provođenju interne revizije gdje je ona već uspostavljena, ali ima povremeni nedostatak resursa za kvalitetno provođenje svoga posla.

Cilj radionice je kroz više praktičnih primjera i vježbi upoznati sudionike s konceptom i svrhom sustava unutarnjih kontrola u upravljanju rizicima te ih naučiti kako će dizajnirati efikasne kontrole u procesu rada, uspješno ih implementirati i nadzirati. Također, cilj radionice je upoznati sudionike s konceptom i svrhom interne revizije, metodologijom provođenja interne revizije, utjecajem na upravljanje rizicima i korporativno upravljanje u cjelini.

Kome je radionica namijenjena:
Vlasnicima i svim razinama menadžmenta u poduzeću ili instituciji, internim i eksternim revizorima, radnicima u funkciji upravljanja rizicima, usklađenosti, unaprjeđenju poslovnih procesa te svim radnicima koji rade na izradi internih akata (procedura, uputa za rad i sl.).

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Definicija, elementi i ciljevi sustava unutarnjih kontrola

 • Sustav unutarnjih kontrola, njegova uloga i ciljevi
 • Ciljevi sustava unutarnjih kontrola
 • Elementi sustava unutarnjih kontrola – model COSO
 • COSO načela za SUK

Praktična vježba: Prepoznavanje unutarnjih kontrola na primjerima

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Povezanost sustava unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima

 • Načini tretmana rizika
 • Inherentni i rezidualni rizik
 • Katalog poslovnih procesa, rizika i kontrola
 • Ograničenja djelotvornosti SUK
 • Odgovornosti za osmišljavanje, provođenje i nadzor SUK

Praktična vježba: Prepoznavanje efikasnih i neefikasnih kontrola

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Vrste kontrola u poslovnom procesu i vrednovanje njihove efikasnosti

 • Definicija poslovnog procesa u upravljanju rizicima
 • Kontrole s obzirom na vrijeme provođenja i namjenu
 • Ručne vs aplikativne kontrole
 • Razgraničenje odgovornosti i sukob interesa
 • Premalo vs previše kontrola

Praktična vježba: Identifikacija kritičnih točaka procesa

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Dokumentiranje procesa i sustava unutarnjih kontrola internim aktima

 • Vrste internih akata
 • Značajke kvalitetnog internog akta s aspekta SUK
 • Dokaz provedene kontrole
 • Odlike kvalitetnog repozitorija internih akata

Praktična vježba: Analiza efikasnosti SUK na primjeru internog akta

2. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Definicija i uloga interne revizije

 • Definicija i svrha rada interne revizije
 • Kako interna revizija stvara dodatnu vrijednost
 • Način rada interne revizije – revizorski standardi
 • Etički kodeks interne revizije
 • Eksterna vs interna revizija

Praktična vježba: Razlika interne i eksterne revizije na primjeru izvještaja

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Provođenje interne revizije

 • Odvijanje procesa interne revizije od planiranja do praćenja otklanja preporuka
 • Vertikalne vs horizontalne interne revizije
 • Provođenje intervjua u internoj reviziji
 • Prikupljanje dokumentacije i dokaza
 • Čuvanje papirnate i elektronske dokumentacije
 • Izvještavanje u internoj reviziji

Praktična vježba: Revidiranje internog akta i kreiranje preporuka

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Interna revizija utemeljena na riziku (RBIA)

 • Interna revizija utemeljena na procjeni rizika (Risk Based Internal Auding – RBIA) – objašnjenje koncepta
 • Planiranje i odabir područja revizije (Audit Universe)
 • Ažuriranje modela za procjenu rizika

Praktična vježba: Procjena rizičnosti nekoliko revizijskih područja

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Uloga interne revizije u korporativnom upravljanju i upravljanju rizicima

 • Definicija korporativnog upravljanja
 • Uloga ostalih kontrolnih funkcija u korporativnom upravljanju
 • Uloga interne revizije i ostalih kontrolnih funkcija u upravljanju rizicima
 • Model „tri linije obrane“
 • za dolazak interne revizije (pogled s poslovne strane)
 • Kvalitetna priprema za provođenje interne revizije (pogled sa strane internog revizora)

Praktična vježba: Jedan dan u životu internog revizora

Kolumnu Sanje Suman "Čemu služi interna revizija? Treba li mojoj firmi netko da interno prekontrolira je li dobro radim?" možete pročitati ovdje.

 
Sanja Suman
 

mr. sc. Sanja Suman, CIA, CRMA, magistar je znanosti iz područja računovodstva, revizija i financija, ovlašteni interni revizor (CIA) te financijski stručnjak s preko 20 godina iskustva većinom u bankarskom sustavu. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine.  Od 1996. do 2003. bila je zaposlena u Zagrebačkoj banci d.d. u Direkciji unutarnje revizije. Od 2009. radila je u Hypo Alpe-Adria-Bank  d.d. Zagreb na različitim poslovima vezanim uz unaprjeđenje poslovnih procesa, vođenje projekata te upravljanje operativnim rizikom. Vodila je i uspješno završila više značajnih projekata na razini Banke. 2011. prelazi u Banku kovanicu d.d. na radno mjestu direktora Sektora upravljanja rizicima. Od 2011. godine bila je zaposlena je na radnom mjestu voditelja Ureda unutarnje revizije u Partner banci d.d. Zagreb te obnašala dužnost glavnog internog revizora. Od 2017. pruža savjetodavne usluge i treninge iz različitih područja koja uključuju: upravljanje i kontrolu rizika, unutarnju reviziju, forenzička istraživanja, upravljanje kvalitetom, vođenje projekata te sustav unutarnjih kontrola.

 
 
 
PRIJAVNICA
500,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu