Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 10.09.2024.  -  Srijeda, 11.09.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 05.09.2024.
 
Osnove upravljanja projektima

Opis:
Razvojem poslovanja svaka tvrtka prepoznaje važnost efikasnog upravljanja projektima pokrenutim u cilju ostvarenja svojih strateških ciljeva. Zadnjih se godina u prosjeku jedna petina svjetskog BDP-a ulaže u projekte u gotovo svim industrijama što ukazuje na potrebu izgradnje vještina upravljanja projektima i razumijevanja životnog ciklusa projekata – način iniciranja, pripreme, realizacije te zaključivanja projekata. Važnost voditelja projekata, vještina preciznog identificiranja ciljeva i ključnih aktivnosti te razumijevanje što tvrtka želi projektima postići – koju poziciju i kakav odgovor na zahtjeve tržišta, je sve više prepoznata od strane upravljačkih struktura tvrtki. Stoga ne čudi da upravljanje projektima postaje jedna od ključnih vještina i za poduzetnike i za ključne korporativne djelatnike.

Ciljevi:
Osnovni seminar daje uvid u komponente projektnog menadžmenta i kako se one mogu koristiti za realizaciju poduzetničkih i korporativnih pothvata na troškovno učinkovit način. Program edukacije na konkretnim i realnim primjerima polaznicima pomaže razumjeti da upravljanje projektima ne znači samo isporučiti projekt na vrijeme već uključuje i upravljanje troškovima, promjenama i rizicima i nadgledanje drugih aspekata projekta.

Metode rada:
Edukacije će polaznicima pružiti znanja, smjernice i praktične savjete kako izgraditi/unaprijediti vještine postizanja rezultata koji odgovaraju unaprijed definiranoj kvaliteti, ciljevima i planovima. Nakon edukacije će polaznici znati utvrditi projektne aktivnosti, postaviti prioritete aktivnosti u okviru planiranja troškova, rokova i resursa projekta, naučiti jednostavne tehnike upravljanja promjenama i rizicima te prepoznati i dodijeliti uloge kod izvođenja projekta.

Kome je namijenjena:
Svima koji su novi u projektima i upravljanju istima (projektni menadžment), ali i polaznicima koji žele osvježiti osnovna znanja o upravljanju projektima.

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Osnove postavke upravljanja projektima

 • What is project?
 • What is project management?
 • Process vs. Project
 • The project management lifecycle
 • Project (management) history, Project Lifecycles)

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Faza inicijacije (pokretanja) projekata

 • Uspostava tima
 • Dugoročni i kratkoročni ciljevi
 • Okvirna procjena vremena i troškova
 • Savjeti kod pokretanja projekta
 • Priprema i prezentacija projektne povelje – Project Charter (grupni rad, diskusija)

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Faza planiranja projekta I.

 • Precizno definiranje opsega projekta
 • Organiziranje tima – ovlasti i obveze
 • Izrada i prezentacija work breakdown structure – WBS (grupni rad, diskusija)

14:45 - 15:00   Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Faza planiranja projekta II.

 • Mrežni dijagrami
 • Uspostava aktivnosti
 • Analiza ovisnosti
 • Procjena trajanja i troškova
 • Metoda kritičnog puta (individualni rad, diskusija)

2. DAN

09:00 - 10:30    Faza planiranja projekta III.

 • Prepoznavanje i upravljanje rizicima
 • Analiza rizika
 • Praćenje i kontrola rizika
 • Priprema plana upravljanja rizicima (grupni rad, kreativne tehnike razmišljanja, diskusija)

10:00 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Faza planiranja projekta IV.

 • Planiranje komunikacije i distribucije informacija
 • Savjeti za efikasne projektne sastanke
 • Rješavanje konflikata
 • Proces planiranja kvalitete, osiguranje kvalitete i kontrola procesa (grupni rad, diskusija)
 • Faza implementacije

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Ispunjavanje zadanih rokova, dugoročnih i kratkoročnih ciljeva

 • Kontrola projekta
 • Upravljanje promjenama
 • Izvještavanje, upravljanje resursima
 • Prilagodba projekta na promjenu (grupna vježba, diskusija)

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Faza zatvaranja projekta

 • Završavanje razvojnih aktivnosti
 • Operativno prihvaćanje
 • Edukacija korisnika
 • Primopredaja proizvoda / usluge i zatvaranje ugovora
 • Dokumentiranje iskustava za iduće projekte (grupna vježba, diskusija)
 
Tonći Jelić
 

Mr. sc. Tonći Jelić, svoju je karijeru započeo u procesnoj, a nastavio u financijskoj industriji te industriji zaštite okoliša. Znanje je stjecao u međunarodnim osiguravateljima: u Generali  osiguranju, Osiguranju Zagreb/Basler osiguranju te Merkur osiguranju kao član Uprave, direktor raznih sektora i voditelj odjela uz članstvo u raznim stručnim odborima. Fokusi dosadašnjeg rada su ustrojavanje osiguravateljnih operativnih procesa uz uvođenje ključnih pokazatelja poslovanja, implementacija potrebnih kontrola te strateško i operativno planiranje i izvješćivanje. U središtu poslovnog interesa je kontroling proizvoda - mjerenje procesa obrade poslovnih slučajeva te upravljanje projektima. Projektno iskustvo je vezano uz vođenje projekta osnivanja osiguravatelja, uvođenje novih proizvoda u portfelj kompanija te sudjelovanje u spajanju više poduzeća u jedno. Posljednji projekti su obuhvaćali reinženjering poslovnih operativnih procesa nakon spajanja više kompanija te reinženjering funkcionalnosti intraneta poduzeća temeljenog na Sharepoint platformi.

 
 
 
PRIJAVNICA
500,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu