Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 11.12.2024.  -  Četvrtak, 12.12.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 06.12.2024.
 
Upravljanje rezultatima forenzičke analize

Ova dvodnevna radionica je V. modul programa
Certificirani foreznički analitičar - Certified Forensic Analyst.

Opis:
Otkrivanje i suzbijanje prijevarnih radnji u poslovnim sustavima od iznimnog je značaja za poslovni subjekt obzirom na ozbiljne pravne posljedice koje iz toga mogu proizaći. Stoga je upravljanje rezultatima forenzičke analize ključan korak u cijelom postupku. Pravodobno otkrivanje slabosti sustava, uočavanje indikatora rizika, uspostava kvalitetnog sustava interne kontrole, pravodobno otkrivanje prijevara i provođenje internih istraga te upravljanje posljedicama utvrđenih nepravilnosti tema su ovog modula.

Ciljevi:
Kroz ovu specijalističku radionicu sudionicima će biti prezentirani brojni slučajevi iz prakse na kojima će se moći upoznati s najčešćim vrstama prijevara na štetu poslovnog subjekta kao i tipičnim poreznim prijevarama, metodama otkrivanja i suzbijanja prijevara, analizom utvrđenih činjenica radi zaustavljanja i prevencije daljnjih prijevara, pripremi izvješća i kaznenih prijava te postupkom kod nadležnih institucija u slučaju utvrđenih nepravilnosti. Također će polaznici biti u prilici kroz praktične primjere primijeniti osnovne metode financijske analize i istrage unutar poslovnog sustava.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    COSO okvir internih kontrola i prevencija prijevara

 • Kontrolno okruženje (organizacija)
 • Procjena rizika
 • Kontrolne aktivnosti u svrhu prevencije prijevara
 • Otklanjanje nedostataka, komunikacija, praćenje i samoprocjena

Praktična vježba: Metode procjene rizika prijevare

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Praktične metode otkrivanja sumnjivih financijskih transakcija

 • Pokazatelji nezakonitih aktivnosti
 • Pristupi u otkrivanju rizičnih pokazatelja
 • Odabir najbolje metode istraživanja – mikro i makro pristup

Praktična vježba: Uočavanje rizičnih pokazatelja iz financijskih izvješća

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45  Suzbijanje nezakonitih radnji na štetu poslovnog subjekta: pronevjera i pranje novca

 • Primjeri otkrivanja i suzbijanja izvlačenja novca (pronevjere)
 • Unutarnje i vanjske prijevare
 • Pronalaženje nezakonito stečene imovinske koristi
 • Pravne posljedice

Praktična vježba: Analiza primjera pronevjere sredstava na štetu trgovačkog društva

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Suzbijanje korištenja poslovnog subjekta u svrhu utaje poreza

 • PDV prijevare
 • Način djelovanja PDV prijevara unutar EU i presuda Kittel
 • Utaje poreza na dohodak i poreza na dobit
 • Pravne posljedice

Praktična vježba: Izračun štete za državni proračun na primjeru kružne PDV prijevare

2. DAN 

09:00 - 10:30    Otkrivanje i suzbijanje prijevarnih radnji

 • Analiza poslovnih knjiga
 • Analiza novčanog tijeka
 • Kontrola knjigovodstvenih isprava

Praktična vježba: Analiza novčanog tijeka

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15   Pokretanje interne istrage

 • Planiranje i priprema
 • Prikupljanje i analiza činjenica
 • Priprema izvješća

Praktična vježba: Prikupljanje i analiza činjenica koje ukazuju na prijevaru

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Rezultati forenzičke analize

 • Donošenje konačnog zaključka
 • Utvrđivanje odgovorne osobe
 • Provođenje mjera za otklanjanje nedostataka u poslovnom sustavu

Praktična vježba: Primjer analize rezultata forenzičke analize

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Izvješćivanje nadležnih državnih tijela i pravne posljedice

 • Prijava nepravilnosti nadležnim tijelima
 • Sudjelovanje u daljnjem postupku
 • Pravne posljedice za odgovornu osobu i poslovni subjekt

Praktična vježba: Priprema kaznene prijave

 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
 
PRIJAVNICA
500,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu