Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 05.09.2024.  -  Petak, 06.09.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 02.09.2024.
 
Uvod u rad s bazama podataka

Ova radionica je 1. modul programa Certified Data Scientist.

 

Cilj i opis modula:

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa pojmom baze podataka, objektima unutar baze podataka, kreiranje i izmjenu objekata, kreiranje, dodavanje i dohvat podataka iz baze podataka.

Polaznici će se upoznati i sa najpoznatijim bazama podataka, te razlikaa i sličnostima među njima.

Praktične vježbe se izvode na Oracle XE bazi podataka.

Na kraju modula, polaznici će moći samostalno kreirati objekte unutar Oracle baze, dodavati, mijenjati i selektirati podatke iz više tablica putem relacija, formatirati podatke u oblik pogodan za prikazivanje, grupirati ih i sortirati.

Metode rada:

Polaznici edukacije će putem predavanja, primjera iz prakse, raspravu, te  mnogo individualnog praktičnog rada steći osnovna znanja za rad s Oracle bazom podataka.

SADRŽAJ RADIONICE

1. DAN 
Uvod u baze podataka i osnove dohvata podataka

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Baze podataka, instalacija, objekti

 • Što su baze podataka
 • Instalacija Oracle XE RDBMS
 • Objekti baze podataka (tablice, indexi, pogledi (view), funkcije, procedure, okidači (triggeri)
 • Spajanje na bazu podataka
  • Nativni driveri
  • ODBC

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Osnovni pojmovi, osnove ER modeliranja

 • Pojam entiteta i atributa
 • Svojstva atributa i tipovi podataka
 • Osnove ER modeliranja

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Osnove SQL koda

 • Uvod u SQL
 • Osnovne naredbe SQL-a
 • Pravila pisanja koda
 • Kreiranje tablica

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Jednostavni SELECT upiti

 • Jednostavni select upiti (opratori AND, OR, NOT, IN, BETWEN, LIKE, NULL, DISTINCT)
 • Korištenje osnovnih funkcija u SELECT naredbi (UPPER MOD, SQRT, LPAD, TRIM, SUBSTR)
 • Funkcije za rad s datumskim tipom podataka (prikaz i formatiranje datuma i vremena

 
2. DAN
Obrada podataka

09:00 - 10:30 Povezivanje tablica

 • Spajanja tablica putem relacija
  • INNER JOIN
  • LEFT OUTER
  • RIGHT OUTER
 • Izrada upita iz više različitih tablica (složenije SELECT naredbe)

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Indexi

 • Pojam i vrste indexa
 • Korištenje indexa prilikom pisanja SQL koda

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Kreiranje pogleda i učitavanje podataka u Oracle tablice

 • Kreiranje tablica  putem AS SELECT naredbe
 • CREATE VIEW
 • Import podataka iz MS Accessa i MS Excela u Oracle bazu

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Agregiranje podataka

 • Funkcije GROUP BY, MIN, MAX, COUNT
 • Uvjeti agregatnih funkcija (HAVING)
 
Tomislav Grebenar
 

Mr. sc. Tomislav Grebenar, dipl. ing. el., diplomirani inženjer elektrotehnike, a stekao je i titulu magistra znanosti iz područja ekonomije. Trenutačno je polaznik doktorskog studija Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju rizicima, u bankarstvu (kreditni rizik, CRM), gdje je stekao i menadžersko iskustvo, a trenutačno je zaposlen kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci. Unazad više godina sudjeluje kao predavač na međunarodnim i domaćim seminarima i edukacijama iz područja kreditnog rizika, CRM-a, SAS-a, R-a i sl. Predavač je i član ECCBSO odbora u sklopu kojeg sudjeluje u radu radnih skupina Risk Assesment i BACH u kojima sudjeluju ostale središnje banke.

Uz dobro poznavanje regulative i prakse, poznaje BI/DWH tehnologije, baze podataka, tehnike modeliranja, rejting sustave, IT/DataMining alate (R, Oracle/SQL developer, SAS,..) te ima iskustvo u razvoju DWH, prediktivnih modela, rejtinga. Sklon je i tzv. „out-of-the-box“ razmišljanju i pronalaženju efikasnih poslovnih i tehničkih rješenja. Uz istraživački duh, zanimaju ga nove tehnologije kao što su strojno i duboko učenje, te umjetna inteligencija od kojih neke razvija i primjenjuje u poslovnim rješenjima.

 
 
 
PRIJAVNICA
500,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu