Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 21.10.2024.  -  Utorak, 22.10.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 16.10.2024.
 
Definiranje radnih mjesta, selekcija, zapošljavanje i employer branding

Ova radionica je drugi modul edukacijskog programa HR ACADEMY.

 

Opis:

Svaki poslodavac teži pridobiti i zadržati najkvalitetnije kandidate s tržišta rada jer samo tako može dugoročno osigurati uspjeh kompanije i pružiti najbolju uslugu kupcima. Stoga je izgradnja reputacije poželjnog poslodavca danas sve više jedan od top prioriteta u kompanijama koje se žele istaknuti u odnosu na konkurenciju i jačati svoju stratešku prednost. Kreiranje prepoznatljivih poruka od ključne je važnosti za poslodavce koji se žele istaknuti na tržištu rada i privući pažnju onih kandidata koji će se angažirati na stvaranju dodatne vrijednosti kompanije. No kreiranje kvalitetne reputacije poslodavca puno je više od stvaranja zanimljivog i privlačnog sadržaja – pravi je izazov za poslodavce stvoriti kvalitetne komunikacijske kanale, te biti dosljedan i autentičan u slanju poruka prema postojećim i potencijalnim zaposlenicima.

Stoga za kreiranje uspješne strategije brendiranja poslodavca moraju biti ostvareni neki preduvjeti i odrađene neke prethodne aktivnosti s ciljem dobivanja kvalitetnih uvida kao temelja za svrsishodnu employer branding strategiju.

Pronalazak najboljih djelatnika izazov je na današnjem promjenjivom tržištu rada. Svakodnevno se suočavamo s odljevom ljudi u inozemstvo kao i kulturom češćeg mijenjanja poslodavaca novih generacija. Paralelno s time, tvrtke postaju sve kreativnije u potražnji najboljih kandidata usavršavajući svoje procese privlačenja i odabira budućih zaposlenika. Moderni procesi regrutacije i selekcije imaju pravi omjer vremenske i financijske ekonomičnosti te dugoročne isplativosti kroz odabir adekvatnih kandidata.Također, razvoj vlastitih vještina procjene ljudi uz osobine poput kreativnosti, fleksibilnosti i analitičnosti neophodan je korak na tom putu. Ulaganje u procese regrutacije i selekcije danas nije više samo poželjno, već je imperativ.

Ciljevi:

Cilj edukacije je upoznati polaznike s ključnim aktivnostima i definicijama employer brandinga kao i osposobiti polaznike za analizu postojećih aktivnosti u vlastitim kompanijama te za predlaganje poboljšanja, rješenja i aktivnosti za svrsishodan employer branding.

Edukacija će polaznicima, ovisno o prethodnom predznanju i iskustvu, dati uvid u konkretne alate i rješenja, kreiranje kvalitetnog sadržaja i komunikacijske kanale za slanje poruka ključnim primateljima. Polaznici s prethodnim relevantnim iskustvom će moći nadopunit znanja i vještina ili usvojiti ciljane informacija potrebne za poboljšanje strategije employer brandinga u vlastitim kompanijama. Cilj edukacije je dati polaznicima putokaz i smjernice za uspješno brendiranje poslodavca.

Polaznici će se upoznati s ključnim elementima procesa regrutacije, selekcije i uvođenja u rad kao i osposobiti polaznike za samostalno provođenje selekcijskog procesa s naglaskom na planiranje, odabir adekvatnih kanala regrutacije, provođenje intervjua s kandidatima te odabir zaposlenika uz uvođenje u posao. Edukacija će polaznicima, ovisno o prethodnom predznanju i iskustvu, poslužiti kao početna stepenica u samostalnom provođenju selekcijskog procesa, kao nadopuna znanja i vještina ili pak za usvajanje ciljanih informacija potrebnih za usavršavanje postojećeg selekcijskog procesa u organizaciji.

Metode rada:

Metode rada uključuju teorijsko predavanje, praktične vježbe, konkretne primjere iz prakse te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i edukatorom uz poticanje aktivnosti polaznika te postavljanja pitanja.

Kome je namijenjena:

Voditeljima i djelatnicima ljudskih potencijala,  djelatnicima iz ostalih segmenata poslovanja čiji posao uključuje aktivnosti na employer brendingu poput marketinga i korporativnih komunikacija, elemente procesa regrutacije i selekcije te svima onima koji tek ulaze u područje ljudskih potencijala. Razina složenosti edukacije prilagodit će se ovisno o prethodnom znanju i iskustvu polaznika.

SADRŽAJ I RASPORED:

1. DAN: Employer branding

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Svrha employer brandinga, EVP i profil poželjnog kandidata

 • Svrha employer brandinga
 • Reputacija poslodavca
 • Kako kroz EB aktivnosti privući i zadržati najbolje kandidate
 • Što je to EVP
 • Profil poželjnog kandidata

Praktična vježba: Kreiranje EVP, kreiranje profila idealnog kandidata

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Putokaz za brendiranje poslodavca – I. dio

 • Revidiranje trenutačnog brenda poslodavca
 • Procjena konkurencije na tržištu radne snage
 • Vanjska analiza tržišta

Praktična vježba: Revizija brenda poslodavca za vlastitu kompaniju – individualni rad, procjena konkurencije – individualni rad, vanjska analiza tržišta – grupni rad, diskusija

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Putokaz za brendiranje poslodavca  - II. dio

 • Kreiranje sadržaja i komunikacijski kanali za slanje poruka ključnim primateljima
 • Kreativa
 • Suradnja s ključnim partnerima, prikupljanje povratnih informacija
 • Aktiviranje brenda poslodavca prema van

Praktična vježba: Izrada kreativne mape – grupni rad, Izrada plana za externo aktiviranje brenda – individualni rad

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Najčešće pogreške u brendiranju poslodavca

 • Misija, vizija i strategije kompanije u odnosu na EB strategiju
 • Odnos brenda poslodavca i brenda robne marke
 • Kultura i vrijednosti kompanije
 • Odnos prema kupcu
 • Ključni pokazatelji uspjeha

Praktična vježba: Izrada liste prioriteta za vlastitu kompaniju – individualni rad, Definiranje top 5 KPU

2. DAN: Definiranje radnih mjesta, selekcija i zapošljavanje

09:00 - 10:30 Priprema i kreiranje selekcijskog procesa

 • Planiranje zapošljavanja; analiza potreba, definiranje troškova i odgovornosti sudionika
 • Analiza radnih mjesta, definiranje željenog profila kandidata i kreiranje teksta natječaja
 • Faze selekcijskog procesa (od početka potražnje do zapošljavanja)
 • GDPR

Praktična vježba: Osmišljavanje/unaprjeđenje selekcijskog procesa u vlastitoj organizaciji

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Regrutacija

 • Kanali regrutacije: prednosti i nedostaci, kada se koriste te kako odabrati adekvatne
 • Employer Branding
 • „Headhunting“- proaktivno dolaženje do kandidata
 • Predselekcija kandidata: životopis, zamolba, telefonski intervju

Praktična vježba: Kreiranje procesa regrutiranja kroz odabir regrutacijskih kanala

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Selekcija

 • Intervju; otvorena i zatvorena pitanja, kompetencijski intervju/situacijska i bihevioralna pitanja, zabranjena pitanja, neverbalna komunikacija
 • Intervjuiranje zahtjevnih skupina kandidata
 • Vrste testiranja
 • Assessment centar

Praktična vježba: Simulacija intervjua kroz kreiranje pitanja te igranje uloga

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Zapošljavanje i uvođenje u posao

 • Odabir kandidata, pismo namjere i pregovaranje/dogovor oko zapošljavanja
 • Komunikacija s neodabranim kandidatima
 • Uvođenje u posao; faze uvođenja u rad (induction vs orientation)
 • Priprema za probni rad/rok

Praktična vježba: Kreiranje procesa uvođenja u posao

 
 
PRIJAVNICA
500,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu