Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 02.09.2024.  -  Utorak, 03.09.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 29.08.2024.
 
Financijsko modeliranje u Excel®-u

Opis:

Tehnike financijskog modeliranja omogućavaju korisnicima povećanje pouzdanosti, kvalitete i vremenske pravodobnosti njihovog sustava poslovnog odlučivanja. Stoga se kao takve koriste za široki spektar analize poslovanja od izrade planova, financijske analize, evaluacije investicija pa do svih ostalih aspekata poslovnog odlučivanja koji se temelje na financijskim projekcijama.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s osnovnim tehnikama financijskog modeliranja u Excel®-u. Kroz kombinaciju osnovnih teoretskih koncepata te njihovih modela u Excel®-u, polaznici će biti upoznati s tehnikama koje praktično mogu koristiti u svom svakodnevnom poslu i na vlastitim primjerima.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je:
• Vlasnicima i menadžmentu, financijskim analitičarima u poduzećima i financijskim institucijama
• Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu koji žele obnoviti odnosno proširiti svoje postojeće znanje

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Poslovno planiranje

 • „Push“ vs. „Pull“ princip u poslovanju
 • Interna i eksterna analiza poslovanja
 • Postupci kod planiranja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Integracija strateškog i operativnog planiranja

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 13:00 Operativno planiranje

 • Obilježja temeljnih financijskih izvještaja
 • Interakcija brojki u financijskim izvještajima
 • Povezanosti među financijskim izvještajima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada operativnog plana

13:00 - 15:00 Stanka za ručak
15:00 - 16:00 Financijsko planiranje

 • Novčani proračun
 • Planska bilanca

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada financijskog plana

16:00 - 17:00 Financijska analiza

 • Horizontalna, vertikalna i trend analiza
 • Osnovni financijski pokazatelji

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza financijskih pokazatelja

2.DAN

09:00 - 10:30 Ocjena isplativosti

 • Generiranje i upravljanje ulaznim pretpostavkama
 • EBIT, Break Even Point, Working Capital
 • Free Cash Flows, NPV, IRR

PRAKTIČNA VJEŽBA: Isplativost na temelju novčanih tokova

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Upravljanje rizicima

 • Mapa rizika
 • Analiza osjetljivosti
 • Analiza scenarija
 • Monte Carlo simulacija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analize scenarija promjenom parametara

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Dodatne koristi

 • Odabir kriterija
 • Određenje distribucije pondera
 • Određenje skale ocjena
 • Odlučivanje na temelju ponderiranih ocjena

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada scoring modela

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Financijsko modeliranje: Analiza Business Cases u Excel®-u

 • Upute za izradu financijskog modela
 • Elementi financijskog modela: inputi, kalkulacije i outputi
 • Izrada Business Cases KPIs u Excel®-u

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada financijskog modela u Excel®-u

 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
 
PRIJAVNICA
475,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu