Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 07.10.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 02.10.2024.
 
Financijsko i upravljačko računovodstvo

Opis:
Primjena stručnih i praktičnih znanja na području financijskog i upravljačkog računovodstva osigurava konzistentost i transparentnost financijskih izvještaja poduzeća te pruža kvalitetnu potporu poslovnom odlučivanju i stvaranju dodane vrijednosti poduzeća.


Ciljevi:
Cilj ove radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s osnovnim pojmovima računovodstvenog procesa, računovodstvenim propisima i standardima, ulogom i konceptom financijskog i upravljačkog računovodstva, strukturom temeljnih financijskih izvještaja u svrhu eksternog izvještavanja te strukturom menadžerskog računa dobiti i gubitka u svrhu internog izvještavanja, planiranja, praćenja i analize profitabilnosti i financijskog rezultata poslovanja.

Kome je namijenjena:

 • Vlasnicima i menadžerima poduzeća
 • Specijalistima u kontrolingu, financijama, menadžmentu, računovodstvu i internoj reviziji

SADRŽAJ I RASPORED


08:30 - 09:00   Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Funkcionalna struktura računovodstva

 • Svrha i ciljevi računovodstva
 • Računovodstvo prema vrstama, djelatnostima i statusu subjekata
 • Zakonski propisi i interni akti koji reguliraju računovodstveno poslovanje
 • Koncept i struktura financijskog i upravljačkog računovodstva


10:30 - 10:45   Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Financijsko računovodstvo i temeljni financijski izvještaji

 •  Temeljni financijski izvještaji prema zakonskim propisima
 •  Struktura bilance, Računa dobiti i gubitka i Izvještaja o novčanom toku
 •  Utvrđivanje financijskog rezultata i međusobna povezanost financijskih izvještaja

Praktična vježba: Interakcija brojki u financijskim izvještajima
Praktična vježba: Izrada financijskih izvještaja


12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Računovodstveni propisi i standardi

 • Primjena MSFI-eva, HSFI-eva i MRS-ova u sastavljanju financijskih izvještaja
 • Kvaliteta financijskih izvještaja
 • Priznavanje i mjerenje pojedinih vrsta imovine prema računovodstvenim standardima

Praktična vježba: Kapitalizacija troškova (capex vs. opex)


14:45 - 15:00   Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Upravljačko računovodstvo

 • Menadžerski Račun dobiti i gubitka
 • Utvrđivanje granica profitabilnosti (gross margin, EBITDA, EBIT, EBT, net income)
 • Planiranje, praćenje i analiza ostvarenog financijskog rezultata

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskog Računa dobiti i gubitka

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija
Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

IGC

 
Petra Popek Biškupec
 

Dr. sc. Petra Popek Biškupec, završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu 2004. godine, nakon čega se zapošljava u privatnom sektoru gdje stječe profesionalno iskustvo. Za potrebe dodatnog usavršavanja, 2010. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2014. godine doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije. 2011. godine zapošljava se na visokoškolskoj instituciji gdje je obnašala funkciju prodekanice za razvoj i poslovanje. Obavljajući upravljačke funkcije u području razvoja poslovanja, stekla je iskustvo u implementaciji sustava osiguranja kvalitete te upravljanja poslovnim procesima na strateškoj i operativnoj razini. Tijekom svog profesionalnog rada bavi se unapređenjem poslovnih procesa temeljenih na ključnim pokazateljima uspješnosti, implementaciji instrumenata strateškog i operativnog kontrolinga, savjetovanjem u izradi financijskih analiza za različite dionike i izradi modela upravljanja rizicima ulaganja i financiranja. Aktivno sudjeluje u znanstvenom i stručnom istraživanju u području ekonomije, uz uži interes iz područja upravljanja kvalitetom u poslovnim procesima te financijske analize. Zaposlena je kao konzultantica za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti.

 
 
 
PRIJAVNICA
275,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu