Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 27.11.2024.  -  Četvrtak, 28.11.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 22.11.2024.
 
Motivacijski alati, vođenje i razvoj karijere

Ova radionica je četvrti modul edukacijskog programa HR ACADEMY.

Opis:
Motivacija je glavni pokretač postignuća. Bez obzira na kvalitetu i potencijal koji posjedujemo, ukoliko nismo motivirani, teško možemo očekivati postignuća. Stoga je iznimno važno razvijati vještine motivacije i samomotivacije bilo da se radi o upravljanju sobom, bilo da se radi o vođenju drugih ljudi.  Često upravo zbog nedostatka motivacije, naši potencijali nisu dovoljno iskorišteni. Također, ponekad imamo osjećaj da su naši podređeni ili suradnici daleko sposobniji od onoga što pokazuju, zbog čega pati vaš posao. Upravo su to situacije u kojima su vještine motiviranja I samomotiviranja od velike koristi.

Ciljevi:
Polaznici će kao rezultat sudjelovanja na radionici razumjeti i biti u stanju prepoznati i opisati vlastite snage i slabosti, te razumjeti kako im njihove karakteristike mogu pomoći ali i odmoći u procesu motivacije drugih i samomotivacije. Također će naučiti praktične tehnike i strategije motivacije, te vođenja s naglaskom na coaching metodologiju.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje usvojiti kroz teorijski uvod, praktične i zabavne vježbe, demonstracije, diskusiju, te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom. 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Motivacija kao pokretač

 • Što je motivacija, a što samomotivacija?
 • Utjecaj motivacije na ponašanje
 • Čimbenici koji utječu na motivaciju
 • Uvjerenje koja nas koče u napretku i razvoju (misaoni postav/mindset prema Dweck)

Praktična vježba: Upitnik motivacije i samomotivacije

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Razine motivacije i važnost postavljenih ciljeva

 • Intrinzična i ekstrinzična motivacija
 • Kako postići što višu razinu motivacije? (Teorija Samodeterminacije; Ryan i Dece, 2000)
 • Osvještavanje vlastite motivacije
 • Kako je efikasno postavljenja svakodnevnih ciljeva povezano s motivacijom?

Praktična vježba: Mapa samodeterminacije kao praktični “šalabahter”

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Praktični motivacijski alati

 • Materijalni motivatori
 • Nematerijalni motivatori
 • Prepoznati što motivira ljude oko nas
 • Važnost vođenja razvojnih (godišnjih) razgovora

Praktična vježba: “Igranje uloga” - Primjena i vježbanje navedenih tehnika na primjerima iz prakse

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Razvoj karijere

 • Svijesnost vlastite vizije i misije
 • Usklađene aspiracije
 • Važnost planiranja
 • Razvojna strategija

Praktična vježba: “Moji snovi”

2. DAN

09:00 - 10:30 Vođenje i upravljanje timom

 • Što je vođenje i koja je uloga voditelja
 • Koji elementi čine uspješno vođenje
 • Razlika između rukovoditelja i lidera
 • Karakteristike uspješnih lidera (način razmišljanja, način komuniciranja i način utjecaja na ljude)

Praktična vježba: “SWAT analiza” –detektiranje snaga, slabosti, prilika i prijetnji kao svojevrsna analiza stanja

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Karakteristike voditelja

 • Stilovi rukovođenja
 • Karakteristična ponašanja i obrasci pojedinog stila
 • Prilagodna stila vođenja organizaciji, situaciji i članovima tima: koji stilovi su najefikasniji u pojedinim situacijama – situacijsko vođenje

Praktična vježba: “Upitnik stila rukovođenja”

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Karakteristike pojedinaca u timu

 • Poznavanje sebe i suradnika kao baza kvalitetnog tima
 • Grupna i organizacijska sinergija
 • Kako prepoznati različite uloge u timu i komunicirati motivacijski sa svakim od njih
 • Važnost potpore i otvorene komunikacije

Praktična vježba: “Dobro i lose upravljanje” – studije slučaja 

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Zahtjevne situacije vođenja – coaching metodologija

 • Što je zahtjevno i teško u vođenju
 • Obveza prenošenja znanja
 • Biti mentor, biti coach – sličnosti i razlike
 • Provoditi coaching u praksi
 • Modeliranje i uvježbavanje pojedinih stilova u “zahtjevnim” situacijama

Praktična vježba: “Ja kao coach” – igranje uloga

 
Boris Balent
 

Dr. sc. Boris Balent, magistar psihologije koji radi kao HR konzultant i sportski psiholog u području psihološke pripreme profesionalnih i vrhunskih sportaša i timova, te educiranju pojedinaca i organizacija. Predavao je komunikacijske vještine i psihološke tehnike na nekoliko fakulteta (FER, Hrvatski studiji, Kineziološki fakultet), a također je vanjski suradnik Univerze na Primorskem u Kopru, te University of Coventry u Velikoj Britaniji. U edukaciji je iz Kognitivno-bihevioralne terapije. Ima višegodišnje konzultantsko iskustvo u području upravljanja ljudskim potencijalima (odabir kadrova, psihologijska procjena zaposlenika i timova, uvođenje HR sustava i procesa, vođenje međunarodnih projekata, teambuilding, individualno savjetovanje (coaching), medijacija, provedba edukacijskih radionica (treninga), i dr.). Uz rad u području ljudskih potencijala, dugogodišnje iskustvo ima i u radu s vrhunskim sportašima i sportskim organizacijama (HOO, HOA, ZŠS, nogometni klubovi i dr.), te je predsjednik i voditelj tima Hrvatske asocijacije sportskih psihologa. Autor je dva priručnika: Uvod u psihologiju sporta i Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi namijenjenim trenerima. Na poslijediplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2020. godine je završio doktorski rad na temu Misaonog postava (mindset).

 
 
 
PRIJAVNICA
500,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu