Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 09.09.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 04.09.2024.
 
Izrada studije o transfernim cijenama

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
U vremenima sve veće globalizacije i trenda povezivanja društava s ciljem koncentracije kapitala i optimiziranja troškova, transferne su cijene postale učinkoviti alat za smanjivanje poreznih obveza društava. No isto je tako, sa namjerom povećanja porezne osnovice radi usklađenja razlika s naslova transfernih cijena, poslovanje između povezanih osoba izloženo pooštrenom i detaljnom poreznom nadzoru.

Ciljevi:
Radionica se temelji na praktičnim iskustvima. Cilj je naučiti polaznike što su transferne cijene, da li je utvrđivanje transfernih cijena stvar računovodstva ili prodajnog i nabavnog odjela, da li su transferne cijene porezno i računovodstveno pitanje ili pak poslovno pitanje, tko bi trebao voditi brigu o pripremi dokumentacije, od koga dobiti podatke za pripremu dokumentacije, kako pripremati opću dokumentaciju ili „master file“, kako pripremati posebnu dokumentaciju ili „country-specific file“?

Metode rada:
Radionica se temelji na teoretskim znanjima te na primjerima izrade Studije korištenjem različitih metoda dozvoljenih Smjernicama OECD-a te odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit uz korištenje podataka iz baze Amadeus.

Kome je radionica namijenjena:
Studija o transfernim cijenama nije rezultat rada pojedinca, već je to projekt u koji su uključene sve razine mendžmenta, te je seminar manijenjen menadžerima koji rade na poslovima upravljanja poduzećem, menadžerima računovodstva i financija, kontrolinga, prodaje i nabave, ali i svima koji rade na poslovima računovodstva, revizije i financija, svima koji rade na poslovima plana i analize, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, bez obzira da li radi o privatnim ili javnim poduzećima.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Općenito

 • Uvod i definicija transfernih cijena
 • Osnovna pravila iz područja transfernih cijena
 • Kamatne stope između povezanih osoba
 • Stanjena kapitalizacija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Porezni učinak transfernih cijena

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Metode utvrđivanja transfernih cijena i dokumentacija o transfernim cijenama

 • Opis svake metode za dokazivanje odgovarajućih transfernim cijena
 • Prednosti i nedostaci svake metode
 • Sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama
 • Rokovi pripreme dokumentacije o transfernim cijenama

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun transfernih cijena primjenom metoda

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Analiza usporedivosti i funkcionalna analiza

 • Kakvo značenje na formiranje transfernih cijena ima imovina, funkcije i preuzeti rizici
 • Faktori koji utječu na analizu usporedivosti
 • Usluge i transferne cijene

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza funkcija, rizika i korištenih sredstava, Skraćeni primjer Studije o transfernim cijenama

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Posljedice nepravilno utvrđene transferne cijene

 • Povećanje porezne osnovice i novčane kazne i prekršaji
 • Nadzor transfernih cijena

PRAKTIČNA VJEŽBA: Nadzor transfernih cijena

 
Ksenija Kramar
 

Ksenija Kramar dipl. oec., ovlaštena je porezna savjetnica i ovlašteni revizor sa dugogodišnjim bogatim iskustvom i znanjima iz područja poreza, računovodstva, revizije, financija i bankarskog poslovanja. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a radno iskustvo stjecala je u Ljubljanskoj banci, Zadružno privatnoj banci i Ilirija banci Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako–Revizija d.o.o. Zagreb, gdje danas radi na radnom mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb, specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s Odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske od 2004. godine. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, ovlaštenog internog revizora, ovlaštenog računovodstvenog forenzičara te ovlaštenog računovođe. Koautor je i predavač na poslovnom učilištu Experta u okviru programa jednogodišnjeg stručnog usavršavanja Porezni specijalist iz poreznih predmeta i revizije. Predavač je na poslovnom učilištu Experta predmeta „Računovodstvo povezanih osoba”, u okviru programa jednogodišnjeg stručnog usavršavanja „Financijsko računovodstveni menadžer”. Član tima savjetnika u Centru za računovodstvo. Predavač je na brojnim edukacijama iz područja poreza, računovodstva, financija i revizije (interne i eksterne). Dvije akademske godine predavačica na Visokoj politehničkoj školi s pravom javnosti Poly Zagreb, iz predmeta „Računovodstvo i financije” te gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Rijeci u okviru poslijediplomskog studija, kolegij “Međunarodno oporezivanje”. Autorica je stručnih članaka iz područja poreza u Računovodstvo i porezi u praksi te Verlag Dashöfer, a koautorica stručnih članaka na međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji Računovodstvo i Menadžment-RIM.

 
 
 
PRIJAVNICA
275,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu