Datum i mjesto održavanja:
Petak, 04.10.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 01.10.2024.
 
Upravljanje rizicima

Ova specijalistička edukacija dio je programa Menadžerska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
U okruženju iznimno složenih i povezanih financijskih tržišta, minimiziranje rizika i izbor uspješne strategije upravljanja ključnim parametrima poslovanja postaju osnovni čimbenici kvalitete poslovnih organizacija. Danas sve više sazrijeva spoznaja da kvalitetno poslovanje podrazumijeva procjenu svih rizika kojim je poslovanje poduzeća izloženo i poduzimanje adekvatnih radnji u cilju zaštite od istih. Svaki od rizika sa sobom nosi posljedice na poslovanje kompanije u kraćem ili dužem vremenskom horizontu. Najčešće oni rizici, koji kao posljedice imaju učinke u vrlo kratkom vremenskom odmaku, mogu biti ključni za distinkciju između nastavka daljnjeg poslovnja ili potencijalnog prestanka poslovanja poduzeća. Jedni od takvih su i tržišni rizik i rizik likvidnosti, obzirom da pogreške kod upravljanja istima mogu imati vrlo brze i često neželjene posljedice za poslovanje poduzeća.

Ciljevi:
Polaznici će kao rezultat sudjelovanja na radionici razumjeti i biti u stanju opisati osnovne tržišne i likvidnosne rizike kojima je suvremeno poduzeće svakodnevno izloženo. Upoznat će se s osnovama izrade planova likvidnosti, osnovnim pokazateljima likvidnosti, te instrumentima za pribavljanje likvidnosti. Također će steći znanja o više i manje složenim instrumentima zaštite od tržišnog rizika, njihovim karakteristikama i metodama primjene u većini tržišno uvjetovanih situacija. Putem naučenog biti će u mogućnosti uspješno sačuvati novčane tijekove iz osnovnog poslovanja, obratiti pažnju na izazove u kratkoročnoj i dugoročnoj likvidnosti poduzeća, te kroz navedeno omogućiti da se poduzeće fokusira na obavljanje osnovne djelatnosti.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžerima svih razina upravljanja i veličina organizacija, specijalistima u financijama, rizicima, unutarnjoj reviziji, kontrolingu i ostalim organizacijskim jedinicama koje se bave upravljanjem poslovanja i likvidnošću, a žele se upoznati s dobrim praksama u upravljanju i minimizaciji predmetnih rizika.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:

08:30 - 09:00 Registracija
09:00 - 10:30 Planiranje likvidnosti

 • Upravljanje operativnom i strukturnom likvidnosti
 • Planovi likvidnosti
 • Testiranje otpornosti na stres
 • Upravljanje likvidnošću u kriznim situacijama

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer plan likvidnosti

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Upravljanje bilancom

 • Rezerve likvidnosti
 • Uloga centralne banke u upravljanju likvidnosti
 • Upravljanje aktivom i pasivom (uloga Riznice)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer rezervi likvidnosti

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Sastavnice kreditnog rizika

 • Pojmovno određenje i definicija kreditnog rizikai
 • Utvrđivanje kreditnog rizika
 • Metode mjerenja i procjene kreditnog rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Kreditna analiza

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Upravljanje kreditnim rizikom  

 • Kreditni proces
 • Strategije zaštite od kreditnih rizika
 • Međuovisnosti kreditnog i drugih rizik

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer zaštita od kreditnih rizika

 
Hrvoje Mijić
 

Mr. sc. Hrvoje Mijić je financijski stručnjak s više od 20 godina iskustva u bankarskom i financijskom sektoru. Desetogodišnje radno iskustvo stekao je u Zagrebačkoj banci u odjelima upravljanja rizicima, organizacije i tehnologije, plana i analize, maloprodaje, razvoja proizvoda te na vođenju projekata. U Veneto banci je više od šest godina radio kao rukovoditelj Funkcije upravljanja rizicima i kao odgovorna osoba za funkciju kontrole rizika. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, na studiju financija i bankarstva, s temom Model za upravljanje rizicima štednih banaka u Republici Hrvatskoj. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje rizicima i kontrolu, politike upravljanja rizicima, redizajn procesa, planiranje rizika i kapitala, izvješćivanje o rizicima, financijsko planiranje i modeliranje. Iskustvo je nadogradio brojnim edukacijama iz područja rizika i financija te njihovom primjenom u praksi. Trenutačno prolazi izobrazbu kao kandidat za poslove stalnog sudskog vještaka za ekonomsko-financijsko poslovanje. 

 
 
 
PRIJAVNICA
275,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu