Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 08.10.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 03.10.2024.
 
Primjena „7K“ koncepta za poslovno modeliranje

Opis:

Poslovni model jedna je od ključnih komponenti uspješnih strategija, a predstavlja specifičnu konfiguraciju značajnih strateških temeljnih odluka za logiku funkcioniranja organizacije (npr. proizvode, kupce, tržišta i prodajne kanale). Poslovni model obuhvaća sastavne dijelove onoga što jednu tvrtku čini jedinstvenom na tržištu. Na ovoj specijalističkoj edukaciji polaznici će usvojiti temeljne principe izrade poslovnog modela korištenjem smjernica 7K koncepta koji je razvila međunarodna konzultantska tvrtka Horváth, kao okvir za poslovno modeliranje. Koncept tj. model temelji se na sedam međusobno povezanih elemenata koji su ključni za razvoj održive i profitabilne poslovne strategije poduzeća.


Ciljevi:

Polaznici će se upoznati sa smjernicama 7K koncepta te će kroz praktične vježbe moći izraditi poslovni model te identificirati ključne čimbenike koji pokreću uspjeh poduzeća.

Metode rada:

Tijekom ove edukacije polaznici će znanja i vještine izrade uspješnih poslovnih modela i strategija usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:

Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, visokom i srednjem menadžmentu, ekspertima u strateškom kontrolingu te specijalistima koji sudjeluju u procesu strateškog planiranja i poslovnog modeliranja.

SADRŽAJ I RASPORED


08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Sastavnice strateškog planiranja i uvod u poslovno modeliranje

10:30 - 10:45  Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Temeljne smjernice 7K koncepta za poslovno modeliranje

12:15 - 13:15  Stanka za ručak
13:15 - 14:45  Izrada strateške srži poslovnog modela: tržišna orijentacija-proizvodi/usluge-kupci

PRAKTIČNA VJEŽBA: praktični rad prema slučaju poduzeća

14:45 - 15:00   Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Definiranje i povezivanje ostalih elemenata poslovnog modela

PRAKTIČNA VJEŽBA: praktični rad prema slučaju poduzeća

 
Petra Popek Biškupec
 

Dr. sc. Petra Popek Biškupec, završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu 2004. godine, nakon čega se zapošljava u privatnom sektoru gdje stječe profesionalno iskustvo. Za potrebe dodatnog usavršavanja, 2010. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2014. godine doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije. 2011. godine zapošljava se na visokoškolskoj instituciji gdje je obnašala funkciju prodekanice za razvoj i poslovanje. Obavljajući upravljačke funkcije u području razvoja poslovanja, stekla je iskustvo u implementaciji sustava osiguranja kvalitete te upravljanja poslovnim procesima na strateškoj i operativnoj razini. Tijekom svog profesionalnog rada bavi se unapređenjem poslovnih procesa temeljenih na ključnim pokazateljima uspješnosti, implementaciji instrumenata strateškog i operativnog kontrolinga, savjetovanjem u izradi financijskih analiza za različite dionike i izradi modela upravljanja rizicima ulaganja i financiranja. Aktivno sudjeluje u znanstvenom i stručnom istraživanju u području ekonomije, uz uži interes iz područja upravljanja kvalitetom u poslovnim procesima te financijske analize. Zaposlena je kao konzultantica za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti.

 
 
 
PRIJAVNICA
275,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu