Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 16.09.2024.  -  Utorak, 17.09.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 11.09.2024.
 
Osnove statistike za nematematičare

Ova radionica je 2. modul programa Certified Data Scientist.

Cilj i opis radionice:

Cilj ovog modula je osobama koje matematiku i statistiku poznaju samo na osnovnoj razini pružiti uvod u statističku analizu podataka. Ovdje se misli na one čije poznavanje ovih struka je na razini srednjoškolskog obrazovanja te kraćeg (jedan ili eventualno nekoliko kolegija) tijekom fakultetskog studija ekonomije ili drugih studija.
Tijekom ovog dvodnevnog modula polaznicima će se objasniti svrha, namjena i upotrebljivost statistike u ekonomiji i drugim znanostima postupnim uvođenjem u način statističkog razmišljanja, kroz niz primjera iz svakodnevne poslovne i znanstvene prakse. S obzirom na ranije definirani cilj, od polaznika se ne očekuje određena razina predznanja osim osnovnog poznavanja matematičkih pojmova. Obradit će se slijedeće teme

SADRŽAJ RADIONICE

1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Osnovno o statistici kao znanosti

•    Vrste podataka, načini mjerenja i zapisa
•    Organiziranje podataka za statističku analizu

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Deskriptivne (opisne) metode i mjere varijabilnosti podataka

•    Normalnost razdiobe
•    Grafički prikaz

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Vjerojatnost i distribucije vjerojatnosti

•    Inferencijalna statistika
•    Uzorak i uzorkovanje (sampling)

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Zavisni i nezavisni uzorci

•    Usporedba dvaju uzoraka

2. DAN

09:00 - 10:30 Rekapitulacija i ponavljanje gradiva iz prvog dana
•    Pristup u analizi kvalitativnih, semikvantitativnih i kvantitativnih podataka
•    Parametrijski i neparametrijski testovi
•    Omjer šansi

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Osjetljivost i specifičnost

•    Usporedba više skupina
•    Korelacija i regresija – osnovni koncepti
•    Jednostavna linearna regresija
•    Multipla regresija
•    Ordinalna i logistička regresija

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Analiza preživljenja i njena primjena u ekonomiji

•    Vremenske serije
•    Dizajn ispitivanja
•    Izračun uzorka

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Zamke u statističkoj obradi

•    Programska podrška analizi i prikazu podataka

PRAKTIČNE VJEŽBE:
Svi navedeni pojmovi i koncepti analizirat će se kroz niz vježbi u softverskom paketu SPSS, korištenjem skupova podataka (datasets) koji dolaze s programom te onih koji se nalaze u vlasništvu autora modula i/ili predstavljaju standardne datasetove kojima se ilustriraju pristupi organiziranju i analizi podataka.
Na kraju drugog dana modula polaznici će moći samostalno pristupiti rješavanju jednostavnijih statističkih problema korištenjem navedenog softvera.

 
Pero Hrabač
 

Dr. sc. Pero Hrabač, dr. med. diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno završava treću godinu poslijediplomskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ na istom fakultetu.
Radno iskustvo tijekom karijere stjecao je u radu za niz farmaceutskih tvrtki – Boehringer Ingelheim, Pfizer, Lek, JGL, Belupo, CSC Pharmaceuticals, Cyathus i druge. Tijekom 14 godina rada u farmaceutskoj industriji prošao je sva radna mjesta od unosa podataka preko planiranja kliničkih ispitivanja i pripreme dokumentacije do mjesta voditelja međunarodnih multicentričnih kliničkih ispitivanja. Najviše se usavršavao u područjima planiranja informatičke podrške za provođenje kliničkih ispitivanja, statističke obrade podataka te izrade izvješća o kliničkim istraživanjima za potrebe registracije lijekova na tržištu EU.  
Zbog interesa za IT, paralelno uz posao za farmaceutsku industriju od 2011. godine radi kao CARNet-ov sistemski inženjer na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje prelazi u cijelosti 2014. godine. Trenutno je zaposlen kao asistent na Katedri za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku pri istom fakultetu.  

 
 
 
PRIJAVNICA
500,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu