Datum i mjesto održavanja:
Petak, 22.11.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 19.11.2024.
 
Kontroling proizvoda i usluga

► Opis:

Edukacija daje sažeti pregled aktivnosti koje kontroling treba obavljati u povezivanju pojedinačnih informacija o proizvodima i uslugama s cjelovitim poslovnim rezultatima poduzeća. Pri tome se prolaskom kroz četiri faze praktičnog primjera, standardna znanja koja se pojavljuju u računovodstvu, financijama i menadžmentu povezuju s pogledom na tehnološki proces izrade proizvoda ili pružanja usluga te njihovo računovodstveno praćenje. Edukacija povezuje interne i eksterne pokazatelje uspješnosti, užu i širu okolinu poduzeća. Pri tome će iskusniji polaznici proširiti znanja i raspraviti svoja iskustva i poglede, a manje iskusni polaznici definirati svoje ključne aktivnosti i osigurati kontinuiranu komunikaciju s kolegama “iz branše” i trenerom i nakon završetka edukacije.

► Ciljevi:

Ključni je cilj radionice postaviti logički okvir promišljanja učinkovitog upravljanja proizvodnim ili uslužnim poduzećem. Polaznici će kao rezultat sudjelovanja na radionici razumjeti i biti u stanju definirati osnovni model troškovnog praćenja procesa proizvodnje ili pružanja usluga u svom poduzeću. Cilj je na konkretnom primjeru pojasniti višedimenzionalnost u planiranju poslovanja u proizvodnom ili uslužnom poduzeću i izvještavanje o troškovima pojedinačnih proizvoda ili uslužnih linija. Edukacija također ima za cilj povezati kalkulacije cijene koštanja pojedinačnih proizvoda ili usluga s propisanim financijskim izvještajima poduzeća. Proizvodni i uslužni program poduzeća i njegov tržišni položaj smještaju se u užu i širu okolinu poduzeća.

► Metode rada:

Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

► Kome je namijenjena:

Vlasnicima i menadžmentu poduzeća te specijalistima u menadžmentu proizvodnje, kreiranju uslužnih programa, projektiranju investicija, kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Posebne značajke kontrolinga u proizvodnom i uslužnom poduzeću

 • Proces kontrolinga u proizvodnom vs. uslužnom poduzeću
 • Oslonac na financijsko i upravljačko računovodstvo
 • Ostali izvori informacija
 • Planiranje i utrošci proizvodnih resursa
 • Rolling forecast, ideja i tehnika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Definiranje početnih pokazatelja proizvodnog poduzeća

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Raščlanjivanje troškova u proizvodnji i procesu kreiranja usluga

 • Proces proizvodnje - mjesta i nositelji troškova
 • Proces pružanja usluga - mjesta i nositelji troškova
 • Direktni i indirektni troškovi
 • Iskoristivost kapaciteta - fiksni i varijabilni troškovi
 • Troškovi razdoblja i proizvoda
 • Izrada kalkulacija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza učinaka koji su nastali donošenjem naših poslovnih odluka

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
13:15 - 14:45 Analiza eksternih i internih činitelja uspješnosti

 • Troškovni i profitni centri - mapiranje internih odnosa u poduzeću
 • Pokazatelji uspješnosti
 • Unutarnji i vanjski prsten
 • SWOT i PESTLE analiza

PRAKTIČNA VJEŽBA: Rezultati simulacije i prijedlozi novih mjera

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Planiranje i optimalizacija asortimana proizvoda i usluga

 • Optimizacija asortimana – plan prodaje
 • Ograničenja u planiranju rezultata
 • Prijedlog rješenja i korektivne akcije
 • Temeljni cilj je dobit, ali i održivi razvoj

PRAKTIČNA VJEŽBA: Zaključna analiza i ocjena pomaka u financijskim pokazateljima kroz prethodna tri koraka
 

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

International Group of Controlling

 

Više o temi možete pročitati u kolumni Na kojem proizvodu temeljimo budućnost?.
 

 
Branko Grubić
 

Branko Grubić, univ. spec. oec., završio je specijalistički studij iz kontrolinga na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima dugogodišnje profesionalno iskustvo vezano uz poslove plana, analize i kontrolinga. Većinu radnog iskustva stekao je u Petrokemiji d.d. Kutina radeći kao Glavni analitičar i Direktor kontrolinga. Od 2018. godine, savjetnik je Uprave društva za strategiju i razvoj. U prethodnom razdoblju vodio je, ili bio član, stručnih timova na različitim složenim poslovnim projektima, dubinskim analizama te programima restrukturiranja i strateškog razvoja. U segmentu edukacije i osposobljavanja vodio je brojne radionice na temu uvođenja  kontrolinga u proizvodnom poduzeću, kontrolinga proizvoda i usluga te strateške analize uže i šire poslovne okoline poduzeća.

 
 
 
PRIJAVNICA
275,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu