Časopis KONTROLING, FINANCIJE I MENADŽMENT obrađuje aktualne teme iz područja kontrolinga, financija i menadžmenta na način koji je primjenjiv u poslovnoj praksi.

GLAVNI CILJEVI

Praktičnost – obrada tema na praktičan način primjenjiv u poslovnoj praksi

Aktualnost – aktualne teme obrađene na zanimljiv i jednostavan način

Profesionalnost – teme profesionalno obrađuju renomirani stručnjaci

 
 
ČITATELJI

Menadžeri, vlasnici, specijalisti i zaposlenici u:

 • kontrolingu
 • financijama
 • računovodstvu, internoj reviziji i
 • ostalim ključnim funkcijama u organizaciji.
 
 
SURADNICI

Glavni urednik: Dr. sc. Mladen Meter 

Uredničko vijeće:

 • Mr. sc. Dušan Banović
 • Mr. sc. Nikola Cvjetković
 • Hrvoje Filipčić, dipl. oec.
 • Prof. Dr. Ronald Gleich
 • Dr. Damir Kralj
 • Mr. sc. Hrvoje Patajac
 • Mr. sc. Hrvoje Pauković
 • Andreja Pavlović
 • Siniša Resanović, dipl. oec.
 • Dr. Goran Sejdić

Redakcija:

 • Ivančica Perhat

Recenzenti:

 • Prof. dr. sc. Sandra Janković
 • Prof. dr. sc. Tihomir Luković

Prijevod: Marina Meter, prof.

 
 

Pretplatiti se možete na:

 • Tiskano izdanje (4 broja) 65,00 EUR
 • Tiskano izdanje (4 broja) + online izdanje (svi dosadašnji brojevi)  85,00 EUR

* sve cijene izražene su sa 13% PDV-a i s uključenim troškovima dostave.

 
Narudžbenica
65,00 EUR
 
85,00 EUR
 
Sve cijene izražene su s 13 % PDV-a i s uključenim troškovima dostave.
 
Pristup online časopisu dostupan je na ovome linku

Tema broja :  Strategija i transformacija

Intervju broja: Transformacija izvan krize – kako biti uspješan u dinamičnim vremenima, Dr. Kim Louisa Dillenberger, Vice Academic Director, Centre for Performance Management & Controlling, Frankfurt School of Finance & Management

Neke od tema:

 • Donošenje odluka na temelju podataka: Benchmarking analiza transformacije procesa planiranja
 • ​Uvod: inputi, aktivnosti, outputi, učinci i utjecaji
 • Pokretači uspjeha digitalne transformacije
 • Kako je nastao Farseer?
 • Transformacijski potencijal dvostruke materijalnosti
 • Strategija i transformacija – razmišljanja stručnjaka
 • Financiranje MSP-ova iz private equity fondova
 • Sadašnjost i budućnost rada
 • Međunarodna konferencija HIIR-a

Tema broja :  Performance Management

Intervju broja: Upravljanje učinkom pomoću KPI-eva, Bernie Smith, Business Consultant, Made to Measure KPIs, United Kingdom

Neke od tema:

 • ESG strategija: Kako dizajnirati ESG KPI-eve koji mijenjaju poslovanje?
 • Što je upravljanje učinkom?
 • Proces rješavanja problema u Lean Managementu
 • Zašto OKR idealno nadopunjuje koncept kontrolinga?
 • Upravljanje učinkom pomoću Power BI alata 

Tema broja :  Lean Management

Intervju broja: Lean Management: Put prema operativnoj izvrsnosti i konkurentnosti, Dr. sc. Dragutin Lederer, Business Excellence Consultant, Lean-Led-Consulting

Neke od tema:

 • Uloga metode Hoshin Kanri u Lean Managementu
 • Budući potencijal upravljanja Lean procesima u prilagođenoj prouzvodnji
 • Lean procesi - primjena VSM-a
 • Analitičko i kritičko razmišljanje - vještine suvremenog doba

Tema broja :  Procesni kontroling

Intervju broja: Procesna izvrsnost kao konkurentska prednost, Markus Brenner, Horváth AG

Neke od tema:

 • Procesni kontroling kao temelj trajne izvrsnosti procesa
 • Procesnom izvrsnosti do održive konkurentnosti
 • Procesno orijentirano mjerenje učinka u kontrolingu
 • Obračun troškova procesa - izazovi implementacije u praksi
 • RPS - skalabilnosti pomoću Microsoft Power Platforme
 • Razlozi procesne neizvrsnosti
 • Procesni kontroling - koncepcija, korisnosti i razmišljanja stručnjaka
 • Procesna organizacija

Tema broja :  Strateško planiranje

Intervju broja: Strateško planiranje u izazovnim vremenima, Khai Tran, Direktor, Valsight GmbH

Neke od tema:

 • Strateško planiranje pomoću ChatGPT-a
 • Uspješna implementacija strategije
 • Kreiranje korporativne strategije - primjer iz prakse
 • Denisonov model organizacijske kulture
 • 7K koncept za izradu poslovnih modela
 • Strateško upravljanje KPI-evima održivosti poduzeća
 • Agilno postavljanje ciljeva - primjer iz prakse
 • Strateško planiranje osoblja
 • Primjena Data Science metoda u strateškom planiranju
 • Empatija u poslovanju kao temelj agilnog pristupa
 • Controlling & Performance Management Dialog
 • Learning by Doing
 • Interna revizija u izazovnim vremenima
 • Lego® Serious Play®

Tema broja :  Data Science

Intervju broja:  Primjenom Data Science-a do boljih odluka, Slađana Krpić, Članica Uprave, Poslovna Inteligencija

Neke od tema:

 • Implementacija Data Science projekta
 • Efikasnost u izvještavanju i prosuđivanju
 • Python u financijama
 • RPA - implementacijski koraci
 • Monetizacija podataka u Hrvatskoj
 • Design Thinking
 • Onboarding - važnost profesionalnog pristupa
 • Integracija ESG kriterija u poslovanje: 7 ključnih čimbenika uspjeha
 • HRIO - Hrvatski indeks održivosti
 • Održivost i ESG izvještavanje u Podravki
 • Nefinancijsko izvještavanje u HEP Grupi

Tema broja: Agilne metode

Intervju broja: ​Dr. Tobias Flinspach, Partner, PMC - The Performance Management Company, St. Gallen, Switzerland

Neke od tema:

 • OKRs - Objectives and Key Results
 • OKR-ovi ubrzavaju implementaciju strategije
 • Agilni razvoj kontrolinga - primjer iz prakse
 • Agilne metode u kontrolingu - primjer iz prakse
 • Lean Management i upravljanje agilnim procesima
 • Lean upravljanje portfeljom - primjer iz prakse,
 • SAFe – primjer iz prakse
 • Izvrsnost u postavljanju i ostvarivanju ciljeva
 • Transformacija podataka i izrada modela vizualizacije – primjer iz prakse
 • Umjetna inteligencija u budućnosti izvještavanja
 • Strateško planiranje - 3 koraka do uspjeha

Tema broja: IT alati za planiranje i izvještavanje

Intervju broja: ​Davor Jambrešić, Data Target d.o.o., Direktor poslovne analitike i BI menadžer

Neke od tema:

 • Implementacija alata za operativno planiranje
 • IBM Cognos Analytics with Watson
 • Modeliranje i vizualizacija u Power BI alatu
 • R-udarenje podataka    
 • Novo analitiččno (BI) rješenje u samo tri koraka
 • Excel kao alat za analizu rizika
 • Stručni doprinosi poslovnoj praksi

Tema broja: Implementacija kontrolinga

Intervju broja: ​Luka Babić, Croatia osiguranje d.d., Član Uprave

Neke od tema:

 • Projektom implementacije kontrolinga do dodatne vrijednosti
 • Vodič za projekt implementacije kontrolinga
 • Projektni kontroling – obilježja i korisnost
 • Procesni kontroling – koncepcija i poslovna praksa      
 • Uvjerljivo komuniciranje
 • Kontroling i kreditna analiza
 • Uloga Lean Managementa u upravljanju procesima
 • Optimizacija Excel Solverom
 • Implementacija Scruma – primjer iz prakse

Tema broja: Upravljanje procesima

Intervju broja: ​Anita Lacmanović, SAP d.o.o., direktorica

Neke od tema:

 • Upravljanje procesima – put do učinkovitog poslovanja
 • Izvrsnost u upravljanju poslovnim procesima
 • Procesni modeli kontrolinga i financija
 • Transformacija financija – primjer iz prakse
 • Upravljanje procesima u financijama
 • RPA softver – digitalni zaposlenik u timu
 • Robotizacija poslovnih procesa – primjer iz prakse
 • Upravljanje eksternim izazovima i volatilnosti tržišta u krizi
 • 5 elemenata za upravljanje troškovima
 • Transferne cijene – Covid-19 implikacije na analizu usporedivosti
 • Fleksibilnost kao ključni čimbenik uspjeha za dobro upravljanje krizom
 • Upravljanje financijama u krizi – razmišljanja stručnjaka

Tema broja: IT alati za kontroling i financije

Intervju broja: ​Dr. Damir Kralj, Mercedes-Benz AG, Customer Services, Head of Market Management USA, China & Business Performance Management

Neke od tema:

 • Upravljanje procjenama ulaganja u doba neizvjesnosti
 • Think-cell – izrada menadžerskog računa dobiti i gubitka
 • Zebra BI – dinamička analiza troškova
 • Microsoft Power BI – lider u svijetu poslovne inteligencije
 • BI projekt – 7 važnih pitanja
 • Monte Carlo metoda
 • Kontroleri dizajniraju sustave upravljačke kontrole
 • Kontroling radnih strojeva – primjer iz prakse
 • Kreditna analiza – neiskorišten alat za upravljanje rizicima i kontroling
 • ESG – Best Practice u Private Equity fondovima
 • Balanced Scorecard – primjer iz prakse

 

Tema broja: Upravljanje troškovima

Intervju broja: ​Prof. Dr. Klaus Möller, University of St. Gallen (HSG) Institute for Accounting, Controlling and Auditing (ACA-HSG), CEO

Neke od tema:

 • Upravljanje troškovima u krizi u Europi
 • Upravljanje troškovima u krizi u Hrvatskoj
 • (Ne)inteligentno upravljanje troškovima
 • Pristupi kod upravljanja troškovima
 • Nordijski pristup upravljanja troškovima
 • Upravljanje troškovima vs. upravljanje likvidnošću
 • Kako motivirati za ekonomičniji pristup?
 • Studija o transfernim cijenama - utjecaj Covida-19
 • Poslovne simulacijske igre
 • Praktično iskustvo Lean Managementa - dobra praksa iz Danahera

 

Tema broja: Implementacija ERP-a

Intervju broja: ​Goran Težak, direktor Datalab d.o.o.

Neke od tema:

 • ERP - odabir, implementacija i korištenje
 • Dimenzioniranje ERP-a za implementaciju analitičkih rješenja
 • Implementacija analitičkih rješenja korištenjem podataka iz ERP-a
 • ERP - primjer pregleda modula i metodologije implementacije
 • ERP implementacija: iskustva iz prakse
 • Alati za Lean transformaciju
 • Kako uspješno pregovarati?

 

Tema broja: Kontroling u javnom sektoru

Intervju broja: ​Tomislav Šuta, Direktor Društva, Vodovod i kanalizacija Split d.o.o.

Neke od tema:

 • Projekt implementacije kontrolinga u javnom sektoru- iskustva iz prakse
 • Koristi od kontrolinga u javnom sektoru
 • Kontroling kao partner menadžmentu u javnom sektoru
 • Kontroling u javnim bolnicama
 • Radna uspješnost u javnom i neprofitnom sektoru
 • Javni sektor u Hrvatskoj -jučer, danas, sutra

 

Tema broja: Fintech

Intervju broja: ​Nikola Škorić i Marin Maržić, Direktori

Electrocoin d.o.o.

Neke od tema:

 • Tehnologija u financijama donosi velike promjene
 • Fintech koji oživljava inovacije u platnim tehnologijama
 • Trendovi u platnoj tehnologiji 
 • Kripto tržište je tržište kapitala 2.0
 • Suradnja Fintecha i tradicionalnih banaka
 • Digitalizacijom do „straight-through“ procesa obrade šteta u osiguranju
   

 

Tema broja: Upravljanje ljudskim potencijalima

Intervju broja: ​Jasmina Lukačević, konzultantica za ljudske potencijale

HRPRO d.o.o.

Neke od tema:

 • Kako će izgledati „novo normalno“ u ljudskim potencijalima
 • ROAD – sustav upravljanja učinkom i razvojem – primjer iz prakse
 • Tehnologija za upravljanje ljudskim potencijalima na daljinu
 • Upravljanje ljudskim potencijalima u digitalno doba
 • Organizacija i samoorganizacija kod rada na daljinu
 • Agilan pristup radu na daljinu – primjer iz prakse
 • Upravljanje feedbackom
 • Procesno upravljanje ljudskim potencijalima
 • Uloga ljudskih potencijala u Covid-19 krizi
 • Interna komunikacija u vrijeme krize
 • Učenje na daljinu (e-učenje) u organizacijama
 • Korištenje umjetne inteligencije kod upravljanja ljudskim potencijalima
 • Brendiranje poslodavca (Employer Branding)
 • Raznolikost i uključivost - globalni trendovi

Tema broja: Interna revizija

Intervju broja: ​Jasna Turković, predsjednica

Hrvatski institut internih revizora

Neke od tema:

 • Interna revizija - ključna komponenta moderong korporativnog upravljanja
 • Savjetodavna uloga interne revizije
 • Planiranje interne revizije
 • Upravljanje rizicima poduzeća uz pomoć interne revizije
 • Značaj revizije u upravljanju IT rizicima
 • Procjena rizika trećih strana
 • Digitalno potpisivanje i regulativa eIDAS
 • Interna revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske

Tema broja: INOVACIJE I DIGITALIZACIJA

Intervju broja: Daniel Daub, CFO i član Uprave

Hrvatski Telekom d.d.


Neke od tema: 

 • Inovacijski menadžment i kontroling
 • Model digitalne transformacije kontrolinga i financija
 • Digitalizacija knjigovodstvenih isprava
 • RPA - Robotic Process Automation
 • RPA u kontrolingu
 • Financiranje inovacija
 • Razvoj inovacija i model Triple Helix
 • Kreativno promišljanje i inovativnost
 • Management by One Number (MBON)
 • Python u financijama
 • 3 planinska vrha – 3 poslovne poruke

Tema broja: POSLOVNA INTELIGENCIJA

Intervju broja: Anđelka Strajher, Predsjednica Uprave

Megatrend poslovna rješenja d.o.o.

Neke od tema:

 • Generički model razvoja organizacije kontrolera
 • Podaci - najvrjednija imovina poduzeća
 • Unos i  migracija podataka u informacijski sustav
 • Podatkovna pismenost
 • Podatkovna analitika u Excelu
 • Power Tools - alat za profesionalce
 • Lean menadžment
 • "Meke" ili moćne vještine?

Tema broja: Upravljanje rizicima

Intervju broja: Dragan Duspara, Direktor Riznice

INA, d.d.

Neke od tema:

 • Koncept upravljanja rizicima
 • Procesni model upravljanja rizicima
 • Sinergija upravljanja rizicima i kontrolinga
 • Upravljanje rizicima u internoj reviziji i kontroli
 • Upravljanje financijskim rizicima
 • Upravljanje operativnim rizicima
 • Upravljanje GDPR rizicima
 • Upravljanje cyber rizicima
 • Struktura i rentabilnost kapitala
 • Od pojedinačnog proizvoda do strategije poduzeća
 • Upravljanje procesima kroz kvalitetno donošenje odluka

Tema broja: Financijsko upravljanje

Intervju broja: Nikola Cvjetković, CFO

AWT International

Neke od tema:

 • Procesni model financija
 • Financijska analiza
 • Kapitalno budžetiranje
 • Financijsko modeliranje
 • Upravljanje potraživanjima
 • Porezna zastara
 • CFO sponzorstva
 • Otvorene inovacije
 • Komuniciranje i vodstvo

 Tema broja: Ključni pokazatelji poslovanja

 Intervju broja: Prof. Dr. Heimo Losbichler, Predsjednik Uprave

IGC – International Group of Controlling
ICV – Internationaler Controller Verein

 Neke od tema:

 • Balanced Scorecard (BSC) – Sustav upravljanja pomoću KPI-eva
 • KPI-evi kao pokretači stvaranja vrijednosti
 • KPI-evi u ljudskim potencijalima
 • KPI-evi u bankarstvu
 • KPI-evi u osiguranju
 • KPI-evi u trgovini
 • KPI-evi u hotelijerstvu
 • KPI-evi u javnim poduzećima
 • KPI-evi u zdravstvu
 • KPI-evi u telekomunikacijama

 Tema broja: Tradicionalni vs. suvremeni modeli financiranja

 Intervju broja: Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze

 Neke od tema:

 • Financijska sredstva za poduzetnike
 • Kreditiranje poslovanja
 • Poslovni plan i investicijska studija
 • EU sufinanciranje MSP-ova
 • EU sufinanciranje ruralnog razvoja
 • Private equity fondovi − očekivanja i potencijali
 • Financiranje blockchainom umjesto kriptovalutama
 • FACT Academy
 • Predstečajna nagodba
 • Uvođenje sustava otvorenih inovacija i kontroling

 Tema broja: Menadžment i kontroling

 Intervju broja: Luka Šomen, Heineken International, Global IT Controlling Manager

 Neke od tema:

 • Suradnja menadžmenta i kontrolinga u hrvatskim poduzećima
 • Menadžment i kontroling: rasterećenje, suradnja ili ogranićenja?
 • KONTROLER: Superman ili mornar?
 • Organizacijsko pozicioniranje menadžmenta i kontrolinga
 • Smjernice za pisanje menadžerskih izvještaja
 • Upravljanje promjenama
 • Bridge modeli u analizi odstupanja
 • Stupnjevi završenosti u projektnom kontrolingu
 • Konsolidacija financijskih izvještaja
 • Rezanje troškova
 • Novi pristup upravljanju učinkom

 Tema broja: Trendovi u financijama

 Intervju broja: Romina Orešković, Orbico Grupa, Potpredsjednica za financije i kontroling

 Neke od tema:

 • Trendovi u financijskoj industriji
 • Suvremeni izazovi na tržištu kapitala
 • Digitalna transformacija
 • Blockchain
 • Zloupotreba virtualnih valuta
 • eRačun
 • Procjena vrijednosti
 • Upravljanje prodajnim cijenama
 • Kako upravljati konfliktima?

Tema broja: Menadžersko izvještavanje

Intervju broja: Dr. Rolf Hichert, IBCS, predsjednik

Neke od tema:

 • Menadžersko izvještavanje u hrvatskim poduzećima
 • House of Reporting
 • Metoda top-down komunikacije
 • Microsoft Power BI – vizionar u svijetu poslovne analitike
 • Eye tracking za bolje izvještaje
 • Najčešće greške pri izvještavanju
 • Vještine uspješnog prezentiranja
 • GDPR – izazovi za menadžere i poslovne analitičare
 • Projekt implementacije KPI-jeva
 • ICV Croatian Adriatic Region Working Group

Tema broja: Poslovno planiranje

Intervju broja: Siniša Resanović, Atlantic Grupa d.d., Izvršni direktor korporativnog kontrolinga

Neke od tema:

 • Poslovno planiranje u hrvatskim poduzećima
 • Strateško planiranje
 • Operativno planiranje
 • Optimizacija u planiranju
 • Moderno budžetiranje
 • Tko je Data Scientist?
 • Financijski pokazatelji iz perspektive kreditora
 • Change vs. Change Management

Tema broja: Instrumenti kontrolinga

Intervju broja: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth, Horváth & Partners, Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Neke od tema:

 • Analiza vrijednosti kupaca
 • Expert Choice - alat za selekciju i evaluaciju poslovnih partnera
 • VisualVaR™ – vizualni prikaz rizične vrijednosti
 • Misaoni postav organizacije
 • Klasterizacija u Excelu
 • Islandski model upravljanja krizom

1. izdanje: 14.04.2017.

Tema broja: Standardi u kontrolingu

Intervju broja: Prof. Dr. Ronald Gleich, Član Uprave IGC – International Group of Controlling

Neke od tema:

 • Kontroling u industriji 4.0
 • Tableau – alat za otkrivanje informacija u podacima
 • Utjecaj odnosa s investitorima na vrijednost poduzeća
 • Koncept i instrumenti kreditne analize
 • Model situacijskog vođenja
 • Upravljanje prodajnim procesima
 • Hijerarhijski grafikoni u Excelu 2016
 • Najvažnije porezne promjene u 2017.

1. Broj časopisa „Kontroling, financije i menadžment“ možete preuzeti OVDJE (Download Pdf, hrvatski, 5,37 MB)

Hrvatski dani osiguranja 2024

 

Regionalna HR konferencija 2024

 

13. međunarodna konferencija HIIR-a 2024

Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i
mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO) i Zagrebačka burza 2023

 

Hrvatski dani osiguranja 2023

 

Regionalna HR konferencija 2023

 

12. međunarodna konferencija HIIR-a 2023

Konferencija Hrvatski dani osiguranja 2022.

 

PANTHEON konferencija 2022.

 

Konferencija Zagrebačke burze 2022.

Hrvatski dani osiguranja 2021.

Konferencija Zagrebačke burze 2021.

Konferencija ZSE "Izazov promjene"

Executive Sales Adria Summitu (ESAS)

DAN PANTHEON računovođa 2020.

Konferencija ZSE "Izazov promjene"


3. regionalna konferencija HIIR-a


Konferencija udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske


 

11. međunarodna konferencija HIIR-a

 

CFO konferencija  2019.

Innovation conference

 

CFO konferencija 2018.

 

Konferencija Hrvatske udruge korporativnih rizničara

 

121. kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske

 

7. konferencija  "Izazov promjene"

 

Hrvatski dani osiguranja 2018.

 

 

28. susret CROMA

Adria Security Summit                                                                                                                                                                       

 

14. Konferencija Hrvatske udruge korporativnih rizničara

 

 

 

 


2. Konferencija „ Osobni i profesionalni razvoj – alati, metode i tehnike“                                                                                                                                                      


Sap forum 2017.

 

 

120. kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje regije u izboru „100 najvećih u BiH“


Pantheonova konferencija o modelima poslovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. susret CROMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski dani osiguranja
 

 

Konferencija "Budućnost financija: Kriptovalute"

 

Dan Poduzetnika 2017 – Promjene na tržištu rada: Problem ili prilika?

 

PMI Dayz konferencija

 

 

Women Invest: What, How and Why?

 

CEO konferencija

 

 

Lean Spring Summit konferencija

U nastavku možete preuzeti upute za pisanje radova.

1. Poziv za slanje radova. (PDF, 132 KB)

2. Upute za oblikovanje radova. (PDF, 152 KB)

3. Predložak za pisanje sažetka rada. (Word, 27 KB)

4. Predložak za pisanje rada. (Word, 30 KB)

 

Javite nam se ukoliko želite predstaviti svoje poduzeće, proizvode i usluge stručnjacima iz područja kontrolinga, financija i menadžmenta.

Na linku u nastavku možete preuzeti Media kit s detaljnim informacijama o oglašavanju u časopisu.

Media kit_Hrv. - "Kontroling, financije i menadžment" (PDF, 253 KB)

Media kit_Eng. - "Kontroling, financije i menadžment" (PDF, 253KB)

 

Poslovna učinkovitost d.o.o., Martićeva 73, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 23 04 571
Web: www.poslovnaucinkovitost.eu
E-mail: info@poslovnaucinkovitost.eu