Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 20.11.2024.  -  Četvrtak, 21.11.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 15.11.2024.
 
SQL za kontrolere

Opis i ciljevi:
Cilj ove radionice je upoznati polaznike s konceptom dohvata podataka iz baze (SQL jezik). ObjašnjenI će biti temeljni koncepti rada s bazama podataka, primarni i strani ključevi te će se najviše vremena posvetiti učenju kako konstruirati upite koji vraćaju podatke (SELECT upiti). Kratki pregled bit će posvećen i drugim dijelovima SQL jezika (UPDATE, INSERT naredbe za ažuriranje i unos podataka). Osim spomenutoga, u zadnjem dijelu radionice bit će prikazan  i načini dohvata podataka iz Oracle baze u MS Access ili Excell.

Metode rada:
Na radionici je najveći dio vremena posvećen vježbama koje polaznici rade samostalno na računalu. Na taj način stječu znanja i praksu u pisanju SQL upita. Vježbe se izvode na Oracle XE bazi podataka koju će svi polaznici tijekom edukacije instalirati na svoja računala.

Taj alat se može skinuti sa:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39379

Radionica je namijenjena:
Radionica je namijenjena svim osobama koje imaju potrebu povremeno se spojiti na baze podataka te iz njih dohvatiti podatke za svoj svakodnevni rad. Predznanje o bazama podataka nije uvjet, iako je korisno.

Kotizacija uključuje: materijale, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, osvježenja tijekom pauze i ručak.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:45 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Osnove SQL koda

 • Instalacija Oracle XE RDBMS
 • Uvod u SQL
 • Osnovne naredbe SQL-a
 • Pravila pisanja koda
 • Kreiranje tablica
 • Jednostavni SELECT upiti (opratori AND, OR, NOT, IN, BETWEN, LIKE, NULL, DISTINCT)

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 J
ednostavni SELECT upiti

 • Korištenje osnovnih funkcija u SELECT naredbi (UPPER MOD, SQRT, LPAD, TRIM, SUBSTR)
 • Funkcije za rad s datumskim tipom podataka (prikaz i formatiranje datuma i vremena

12:15 - 13:15 Pauza za ručak 
13:15 - 14:45 Povezivanje tablica

 • Spajanja tablica putem relacija
  • INNER JOIN
  • LEFT OUTER
  • RIGHT OUTER
 • Izrada upita iz više različitih tablica (složenije SELECT naredbe)

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Indexi

 • Pojam i vrste indexa
 • Korištenje indexa prilikom pisanja SQL koda


2. DAN

09:00 - 10:30 Kreiranje pogleda i učitavanje podataka u Oracle tablice

 • Kreiranje tablica  putem AS SELECT naredbe
 • CREATE VIEW

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Agregiranje podataka

 • Funkcije GROUP BY, MIN, MAX, COUNT
 • Uvjeti agregatnih funkcija (HAVING)

12:15 - 13:15 Pauza za ručak 
13:15 - 14:45 Promjena/unos podataka podataka

 • Naredba UPDATE
 • Naredba INSERT

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Brisanje Podataka i kreiranje okidača

 • Naredba DELETE
 • Triggeri (BEFOR i AFTER)
 
Tomislav Grebenar
 

Mr. sc. Tomislav Grebenar, dipl. ing. el., diplomirani inženjer elektrotehnike, a stekao je i titulu magistra znanosti iz područja ekonomije. Trenutačno je polaznik doktorskog studija Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju rizicima, u bankarstvu (kreditni rizik, CRM), gdje je stekao i menadžersko iskustvo, a trenutačno je zaposlen kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci. Unazad više godina sudjeluje kao predavač na međunarodnim i domaćim seminarima i edukacijama iz područja kreditnog rizika, CRM-a, SAS-a, R-a i sl. Predavač je i član ECCBSO odbora u sklopu kojeg sudjeluje u radu radnih skupina Risk Assesment i BACH u kojima sudjeluju ostale središnje banke.

Uz dobro poznavanje regulative i prakse, poznaje BI/DWH tehnologije, baze podataka, tehnike modeliranja, rejting sustave, IT/DataMining alate (R, Oracle/SQL developer, SAS,..) te ima iskustvo u razvoju DWH, prediktivnih modela, rejtinga. Sklon je i tzv. „out-of-the-box“ razmišljanju i pronalaženju efikasnih poslovnih i tehničkih rješenja. Uz istraživački duh, zanimaju ga nove tehnologije kao što su strojno i duboko učenje, te umjetna inteligencija od kojih neke razvija i primjenjuje u poslovnim rješenjima.

 
 
 
PRIJAVNICA
500,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu