Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 24.10.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 22.10.2024.
 

Program je u izradi...

 
08:30 – 09:00   Registracija i preuzimanje materijala
 
 
09:00 - 09:10   Otvaranje konferencije
 
 
10:30 - 11:00   Pauza za kavu
 
 
12:30 - 14:00   Pauza za ručak
 
 
15:30 - 15:40   Zatvaranje konferencije
 
 
  Networking & Razmjena iskustava
 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu