Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 14.10.2024.  -  Utorak, 15.10.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 10.10.2024.
 
Strateško planiranje kao temelj upravljanja ljudskim potencijalima

Ova radionica je prvi modul edukacijskog programa HR ACADEMY.

Opis:

Upravljanje ljudskim potencijalima ima strateški, razvojni i dugoročni karakter, a poduzeća koja ljudskim potencijalima pridaju strateški značaj i koja toj domeni pristupaju planski i dugoročno, postižu najbolje rezultate. Osnovni preduvjet za dobro postavljeni sustav upravljanja ljudskim potencijalima je upravo određivanje strategije odnosno izrada strateške mape ciljeva temeljem koje se dalje mogu definirati potrebni resursi za njezinu provedbu.

Strateška mapa ciljeva definira se na razini cijelog poduzeća i predstavlja temelj za definiranje operativnih ciljeva na razinama organizacijskih jedinica i pojedinih timova zaposlenika. Jedna od metoda definiranja strateške mape ciljeva je Balanced Scorecard s kojom će se polaznici edukacije pobliže upoznati na ovoj radionici.

Ciljevi:
Cilj ove radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s procesom strateškog planiranja kao temeljem za određivanje ciljeva timova i invidividulanih ciljeva zaposlenika, s konceptom i praktičnom primjenom Balanced Scorecard-a u upravljanju ljudskim potencijalima.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je:

 • Vlasnicima tvrtki i menadžmentu organizacija
 • Specijalistima za upravljanje ljudskim potencijalima
 • Specijalistima koji sudjeluju u procesu strateškog planiranja

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Uvod u strateško planiranje

 • Važnost strateškog planiranja za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
 • Balanced Scorecard kao alat za implementaciju strateškog plana
 • Uvod u case study za poduzeće XYZ
 • Definiranje vizije i misije

Praktične vježbe:

Raspodjela uloga u virtualnom poduzeću među polaznicima
Samostalno definiranje i prezentiranje vizije i misije
Definiranje osnovnih strateških smjernica u skladu sa vizijom i misijom
Primjena PEST modela i prezentacija rezultata

Interna analiza i primjena BSC modela pri definiranju strategije I

 • Primjena SWOT analize
 • Postavljanje strateških ciljeva
 • Izrada strateške mape

Praktične vježbe:

Primjena SWOT modela: Primjena na war - gaminga pri moderaciji zadatka
Pravilno definiranje strateških ciljeva - simulacija strateške radionice
Izrada strateške mape na temelju definiranih ciljeva
Prezentacija strategije pred Upravom

Primjena BSC modela pri definiranju strategije II   

 • Definiranje ključnih pokazatelja uspjeha
 • Komunikacija strategije

Praktična vježba: Definiranje ključnih pokazatelja ciljeva s pripadajućim parametrima te uzročno-posljedičnih veza među njima

Primjena BSC modela pri implementaciji strategije III

 • Definiranje plana strateških aktivnosti
 • Implementacija strategije u poslovni plan/budget

Praktična vježba: Kaskadiranje strateških ciljeva na konkretne aktivnosti i pripadajuće parametre

 

2. DAN

Prioritizacija strateških aktivnosti

 • Primjena modela za prioritizaciju strateških aktivnosti u top-down načinu planiranja
 • Strateško izvješće - učenje i korekcija

Pratkična vježba: Izrada izvješća i simulacija korekcija i učenja

Izrada HR strategije I

 • Definiranje HR strateških aktivnosti
 • Implementacija HR strateških aktivnosti u poslovni plan/budget

Praktične vježbe:

Kaskadiranje strateških ciljeva na konkretne aktivnosti u HR-u

Izrada HR strategije II

 • Definiranje ključnih pokazatelja HR ciljeva

Praktična vježba: Definiranje ključnih pokazatelja HR ciljeva s pripadajućim parametrima te uzročno-posljedičnih veza među njima

Implementacija i komunikacija HR strategije

 • Komunikacija HR strategije u poduzeću
 • Kaskadiranje ciljeva na timske i individualne ciljeve

Praktična vježba: Prezentacija HR strategije

 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
 
PRIJAVNICA
500,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu