Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 14.10.2024.  -  Utorak, 15.10.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 10.10.2024.
 
Strateško planiranje kao temelj upravljanja ljudskim potencijalima

Ova radionica je prvi modul edukacijskog programa HR ACADEMY.

Opis:

Upravljanje ljudskim potencijalima ima strateški, razvojni i dugoročni karakter, a poduzeća koja ljudskim potencijalima pridaju strateški značaj i koja toj domeni pristupaju planski i dugoročno, postižu najbolje rezultate. Osnovni preduvjet za dobro postavljeni sustav upravljanja ljudskim potencijalima je upravo određivanje strategije odnosno izrada strateške mape ciljeva temeljem koje se dalje mogu definirati potrebni resursi za njezinu provedbu.

Strateška mapa ciljeva definira se na razini cijelog poduzeća i predstavlja temelj za definiranje operativnih ciljeva na razinama organizacijskih jedinica i pojedinih timova zaposlenika. Jedna od metoda definiranja strateške mape ciljeva je Balanced Scorecard s kojom će se polaznici edukacije pobliže upoznati na ovoj radionici.

Ciljevi:
Cilj ove radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s procesom strateškog planiranja kao temeljem za određivanje ciljeva timova i invidividulanih ciljeva zaposlenika, s konceptom i praktičnom primjenom Balanced Scorecard-a u upravljanju ljudskim potencijalima.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je:

 • Vlasnicima tvrtki i menadžmentu organizacija
 • Specijalistima za upravljanje ljudskim potencijalima
 • Specijalistima koji sudjeluju u procesu strateškog planiranja

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Uvod u strateško planiranje

 • Važnost strateškog planiranja za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
 • Balanced Scorecard kao alat za implementaciju strateškog plana
 • Uvod u case study za poduzeće XYZ
 • Definiranje vizije i misije

Praktične vježbe:

Raspodjela uloga u virtualnom poduzeću među polaznicima
Samostalno definiranje i prezentiranje vizije i misije
Definiranje osnovnih strateških smjernica u skladu sa vizijom i misijom
Primjena PEST modela i prezentacija rezultata

Interna analiza i primjena BSC modela pri definiranju strategije I

 • Primjena SWOT analize
 • Postavljanje strateških ciljeva
 • Izrada strateške mape

Praktične vježbe:

Primjena SWOT modela: Primjena na war - gaminga pri moderaciji zadatka
Pravilno definiranje strateških ciljeva - simulacija strateške radionice
Izrada strateške mape na temelju definiranih ciljeva
Prezentacija strategije pred Upravom

Primjena BSC modela pri definiranju strategije II   

 • Definiranje ključnih pokazatelja uspjeha
 • Komunikacija strategije

Praktična vježba: Definiranje ključnih pokazatelja ciljeva s pripadajućim parametrima te uzročno-posljedičnih veza među njima

Primjena BSC modela pri implementaciji strategije III

 • Definiranje plana strateških aktivnosti
 • Implementacija strategije u poslovni plan/budget

Praktična vježba: Kaskadiranje strateških ciljeva na konkretne aktivnosti i pripadajuće parametre

 

2. DAN

Prioritizacija strateških aktivnosti

 • Primjena modela za prioritizaciju strateških aktivnosti u top-down načinu planiranja
 • Strateško izvješće - učenje i korekcija

Pratkična vježba: Izrada izvješća i simulacija korekcija i učenja

Izrada HR strategije I

 • Definiranje HR strateških aktivnosti
 • Implementacija HR strateških aktivnosti u poslovni plan/budget

Praktične vježbe:

Kaskadiranje strateških ciljeva na konkretne aktivnosti u HR-u

Izrada HR strategije II

 • Definiranje ključnih pokazatelja HR ciljeva

Praktična vježba: Definiranje ključnih pokazatelja HR ciljeva s pripadajućim parametrima te uzročno-posljedičnih veza među njima

Implementacija i komunikacija HR strategije

 • Komunikacija HR strategije u poduzeću
 • Kaskadiranje ciljeva na timske i individualne ciljeve

Praktična vježba: Prezentacija HR strategije

 
Petra Popek Biškupec
 

Dr. sc. Petra Popek Biškupec, završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu 2004. godine, nakon čega se zapošljava u privatnom sektoru gdje stječe profesionalno iskustvo. Za potrebe dodatnog usavršavanja, 2010. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2014. godine doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije. 2011. godine zapošljava se na visokoškolskoj instituciji gdje je obnašala funkciju prodekanice za razvoj i poslovanje. Obavljajući upravljačke funkcije u području razvoja poslovanja, stekla je iskustvo u implementaciji sustava osiguranja kvalitete te upravljanja poslovnim procesima na strateškoj i operativnoj razini. Tijekom svog profesionalnog rada bavi se unapređenjem poslovnih procesa temeljenih na ključnim pokazateljima uspješnosti, implementaciji instrumenata strateškog i operativnog kontrolinga, savjetovanjem u izradi financijskih analiza za različite dionike i izradi modela upravljanja rizicima ulaganja i financiranja. Aktivno sudjeluje u znanstvenom i stručnom istraživanju u području ekonomije, uz uži interes iz područja upravljanja kvalitetom u poslovnim procesima te financijske analize. Zaposlena je kao konzultantica za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti.

 
 
 
PRIJAVNICA
500,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu