Datum i mjesto održavanja:
Petak, 13.09.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 10.09.2024.
 
Design thinking i inovacije u poslovanju

Opis:

Design thinking pristup nam daje konkretne alate pomoću kojih postajemo inovativniji u načinu razmišljanja i rješavanja svakodnevnih problema. Pomoću ovog pristupa, otkrivamo kreativne potencijale kojih nismo bili svjesni, a vise su nego korisni u pristupu rješavanja problema. Design thinking nije samo način razmišljanja, već je i zbir konkretnih tehnika i koraka koje možemo primjenjivati prilikom rješavanja poslovnih problema. Zašto je design thinking toliko popularan u posljednje vrijeme, u kojim situacijama ga je korisno primjenjivati, te kako ga mi možemo koristiti u svojem radu? Upravo ovim i sličnim pitanjima bavit ćemo se na ovoj radionici.

Ciljevi:

Cilj ovog treninga je kod polaznika kroz interaktivni pristup i mnogo praktičnih, edukativnih, ali i zabavnih aktivnosti potaknuti uvid u prednost design thinking pristupa. Također je cilj potaknuti interes za koncepte i svakodnevnu primjenu istih s ciljem poticanja inovativne klime u organizaciji. Budući da će design thinking vježbati na konkretnim primjerima iz svoje organizacije, cilj je također na kraju treninga stvoriti dokumentaciju koja će sadržavati popis konkretnih izazova, ideja, koncepata koji traže inovativan pristup rješavanju problema.

Metode rada:

Metode rada uključuju interaktivno prezentiranje, demonstracije, učenje po modelu i učenje temeljeno na iznošenju osobnog iskustva, praktične i zabavne vježbe, diskusije, individualni i grupni rad.

 

Sadržaj i raspored:

08:30 - 09:00   Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30   Uvod u design thinking

 • Što design thinking je, a što on nije?
 • Kada primjenjivati design thinking pristup, a kada klasične linearne analitičke metode? – problem misterij ili puzzle problem (G. Traventon) – 4 ključna pitanja
 • Budućnost poslovanja i design thinking pristup
 • Fleksibilni misaoni postav: um koji funkcionira po principima design thinkinga
 • Menadžer katalizator
 • Filozofija “kako pasti brzo i jeftino”
 • Serija postavljenih pitanja kao baza design thinkinga – 4 ključna pitanja

Praktične vježbe: Priča o dva menadžera – analiza pristupa; Lista iskustava i definiranje vlastite zone neugode

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Važnost empatije i etnografskog pristupa

 • Empatija iz perspektive poslovnog procesa
 • Važnost opažanja
 • Perspektiva ekosustava
 • Design thinking na primjerima iz prakse (P&G, Hatch & Bloom)
 • Potrebe nasuprot željama
 • Kako prepoznati potrebe?
 • Etnografski intervju i važnost otvorenog tipa pitanja

Praktične vježbe: Prepoznaj potrebu u podlozi (tehnika etnografskog intervjua)

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Što ako faza i postavljanje hipoteza

 • Važnost kvalitetnog definiranja problema
 • Proces generiranja ideja i mogućih rješenja
 • Fokus na mogućnosti nasuprot ograničenja
 • Zašto nam je teško biti inovativan? Mit o Mojsiju i pristup inovativnosti
 • Konvergentno i divergentno mišljenje
 • Brainstorming na design thinking način – situacijski specifično
 • Od ideje do poslovnog koncepta
 • Kako postavljati hipoteze – što možemo naučiti od znanosti?
 • Sistematična evaluacija poslovnog koncepta temeljem definiranih kriterija

Praktične vježbe: Definiraj problem i postavi hipoteze

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Izrada prototipa i provedba eksperimenata

 • Što je prototip i kako ga izraditi
 • Brzi feedback ciklusi – Što raniji neuspjeh, za što brži uspjeh
 • Pročišćavanje prototipa
 • Važnost iteracije
 • Eksperimenti in vivo, nasuprot iscrpih analiza “povijesnih” podataka
 • Važnost evaluacije
 • Vrijeme refleksije i važnost neslaganja
 • Tehnika mapiranja uma (mind mapping) i tehnika mapiranja putovanja - specifičnosti

Praktične vježbe: Provedi vlastiti eksperiment; Mapiranje putovanja

 
Boris Balent
 

Dr. sc. Boris Balent, magistar psihologije koji radi kao HR konzultant i sportski psiholog u području psihološke pripreme profesionalnih i vrhunskih sportaša i timova, te educiranju pojedinaca i organizacija. Predavao je komunikacijske vještine i psihološke tehnike na nekoliko fakulteta (FER, Hrvatski studiji, Kineziološki fakultet), a također je vanjski suradnik Univerze na Primorskem u Kopru, te University of Coventry u Velikoj Britaniji. U edukaciji je iz Kognitivno-bihevioralne terapije. Ima višegodišnje konzultantsko iskustvo u području upravljanja ljudskim potencijalima (odabir kadrova, psihologijska procjena zaposlenika i timova, uvođenje HR sustava i procesa, vođenje međunarodnih projekata, teambuilding, individualno savjetovanje (coaching), medijacija, provedba edukacijskih radionica (treninga), i dr.). Uz rad u području ljudskih potencijala, dugogodišnje iskustvo ima i u radu s vrhunskim sportašima i sportskim organizacijama (HOO, HOA, ZŠS, nogometni klubovi i dr.), te je predsjednik i voditelj tima Hrvatske asocijacije sportskih psihologa. Autor je dva priručnika: Uvod u psihologiju sporta i Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi namijenjenim trenerima. Na poslijediplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2020. godine je završio doktorski rad na temu Misaonog postava (mindset).

 
 
 
PRIJAVNICA
27.500,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu