Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 11.11.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 06.11.2024.
 
Ownership- proaktivnost i odgovornost

► Opis:
Većina ozbiljnih organizacija ima definiran opis radnog mjesta, obaveze i odgovornosti zaposlenika ovisno o njihovjm pozicijama, no u praksi se pokazalo kako to nije uvijek dovoljno kako bi organizacija i pojedinac unutar organizacije maksimalno iskoristio vlastite potencijale s ciljem osobnog I organizaijskog rasta i napretka. Stoga je tema preuzimanja odgovornosti I proaktivnosti tema kojoj se posvećuje sve više pažnje. Na ovom treningu bavit ćemo se time na koji način unutar organizacija/tima potaknuti veće preuizmanje odgovornosti i kako stvoriti proaktivnu klimu.

► Ciljevi:
Cilj ovog treninga je  potaknuti sudionike na veću razinu preuzimanja odgovornosti (osobne I organizacijske) i višu razinu proaktivnosti, te naučiti i uvježbati na koji način potaknuti  takve vrijednosti i praksu u našem okruženju.

► Kome je namijenjena:
Vlasnicima tvrtki i menadžerima, voditeljima projekata, ekspertima u kontrolingu te članovima projektnih timova.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:

1. DAN

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Uvodno o odgovornosti i proaktivnosti

 • Što je osobna odgovornost i ownership
 • Krugovi odgovornosti i lokus kontrole
 • Veza odgovornosti i ovlasti
 • Prepreke za preuzimanje odgovornosti i zašto nismo proaktivnosti
 • Kako potaknuti proaktivnost na osobnoj razini i u svojem okruženju

Praktična vježba: Izrada kruga kontrole i odgovornosti


10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Preduvjeti kvalitetne proaktivnosti

 • Otvorena komunikacija kao baza proaktivnosti
 • Davanje i primanje konstruktivnog feedbacka
 • Preuzimanje inicijative sa svim prednostima i nedostacima
 • Tehnike kvalitetne analize i rješavanja problema

Praktična vježba: “Daj mi feedback”


12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Definiranje problema i brainstorming na temu ownershipa

 • Definiranje problema
 • Objašnjenje procesa i pravila brainstorminga
 • Generiranje ideja
 • Definiranje kriterija validacije ideja i definiranje pondera (indexi težine)

Praktična vježba: “Post it”


14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Problem solving matrica

 • Validacija ideja analogijom sudnice
 • Prezentacija ideja
 • Donošenje zaključaka kroz problem solving matricu
 • Zaključno o odgovornosti i proaktivnosti

Praktična vježba: “Sudnica”, Problem solving matric

 
Boris Balent
 

Dr. sc. Boris Balent, magistar psihologije koji radi kao HR konzultant i sportski psiholog u području psihološke pripreme profesionalnih i vrhunskih sportaša i timova, te educiranju pojedinaca i organizacija. Predavao je komunikacijske vještine i psihološke tehnike na nekoliko fakulteta (FER, Hrvatski studiji, Kineziološki fakultet), a također je vanjski suradnik Univerze na Primorskem u Kopru, te University of Coventry u Velikoj Britaniji. U edukaciji je iz Kognitivno-bihevioralne terapije. Ima višegodišnje konzultantsko iskustvo u području upravljanja ljudskim potencijalima (odabir kadrova, psihologijska procjena zaposlenika i timova, uvođenje HR sustava i procesa, vođenje međunarodnih projekata, teambuilding, individualno savjetovanje (coaching), medijacija, provedba edukacijskih radionica (treninga), i dr.). Uz rad u području ljudskih potencijala, dugogodišnje iskustvo ima i u radu s vrhunskim sportašima i sportskim organizacijama (HOO, HOA, ZŠS, nogometni klubovi i dr.), te je predsjednik i voditelj tima Hrvatske asocijacije sportskih psihologa. Autor je dva priručnika: Uvod u psihologiju sporta i Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi namijenjenim trenerima. Na poslijediplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2020. godine je završio doktorski rad na temu Misaonog postava (mindset).

 
 
 
PRIJAVNICA
275,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu