Svrha

Za uspješno funkcioniranje poslovne organizacije nužno je profesionalno uspostaviti odnosno optimizirati poslovne procese. Poslovni procesi obuhvaćaju niz aktivnosti u određenom slijedu odvijanja, potaknute određenim događajem s ciljem postizanja određenog cilja, kroz korištenje resursa i transformaciju inputa. Optimizacija poslovnih procesa se postiže na način da se procesi prije svega transparentno prikažu, usklade sa strategijom poslovanja i specifičnim zahtjevima operativnog poslovanja te optimiziraju i informatiziraju u skladu sa dobrim praksama upravljanja procesima, a potom i kontinuirano prate, prilagođavaju i unaprjeđuju. 

Važni elementi

  • Vrste – upravljački, osnovni i potporni procesi
  • Hijerarhija – poslovni proces, glavni proces, podproces, aktivnost, radni postupak
  • Simboli – standardni simboli za opisivanje poslovnih procesa

Metodologija

Metodologija od Horváth & Partners za upravljanje i optimizaciju procesa može se prikazati na sljedeći način:

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.