Izrada koncepta upravljanja financijama

Svrha

Za očuvanje postojeće vrijednosti, stvaranje nove vrijednosti i održivo poslovanje, iznimno je važno na profesionalan način upravljati investiranim kapitalom i financijskim tokovima. Izradom koncepta upravljanja financijama osiguravaju se za to preduvjeti - transparentnost financijskih podataka omogućava njihovu analizu i donošenje kvalitetnih financijskih odluka.

Važni elementi

  • Investicije – investicije u osnovna i obrtna sredstva
  • Novčani tokovi – poslovni, investicijski i financijski novčani tokovi
  • Trošak kapitala – trošak vlastitog i tuđeg kapitala

Metodologija

Najvažniji elementi koncepta upravljanja financijama mogu se prikazati na sljedeći način:

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.