Svrha

Svrha ove usluge poslovnog savjetovanja je izraditi model kompetencija za organizaciju ili pojedini odjel, koji se može koristiti za gap analizu između postojećih i potrebnih kompetencija zaposlenika, na temelju čega se kreiraju individualni razvojni planovi zaposlenika i bolje procijenjuju edukacijske potrebe. Kompetencije su mjerljive ljudske karakteristike koje su potrebne za uspješno obavljanje nekog posla, a uključuju znanja, sposobnosti, vještine i druge psihološke karakteristike, poput vrijednosti, stavova i sl. Bazične, ključne kompetencije u organizaciji trebaju karakterizirati sve zaposlenike, dok su specifične komeptencije važne za uspjeh u nekom specifičnom poslu (dok u drugom poslu mogu biti nepotrebne ili čak nepoželjne).

Važni elementi

  • Popis kompetencija
  • Postojeća i ciljna razina razvijenosti pojedinih kompetencija
  • Predlošci za ocjenu i upravljanje kompetencijama. 

Metodologija

Metodologija izrade i primjene modela kompetencija može se prikazati u 9 koraka:

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.