Svrha

U vrijeme kada je rast poduzeća ograničen stalnim pritiscima konkurencije, kupaca, dobavljača i svih ostalih dionika, vrlo je važno efikasno upravljati raspoloživim resursima. Cilj koji se nameće pred menadžment je maksimizacija profita odnosno umijeće ulaganja u najprofitabilnije segmente poslovanja i napuštanje onih koji donose gubitke. Kako bi se prepoznala takva područja na vrijeme, ključna je uspostava primjerenog sustava za izračun i analizu profitabilnosti, koji će menadžmentu omogućiti upravljanje i odlučivanje temeljeno na pravovremenim i relevantnim informacijama. Takav način upravljanja će u konačnici rezultirati povećanjem učinkovitosti i profitabilnosti poduzeća.

Važni elementi

  • Centri odgovornosti – određivanje prihodovnih, troškovnih i profitnih centara
  • Izravne i neizravne dodjele – određivanje metoda i ključeva alokacije za neizravne (zajedničke) troškove
  • Analiza i odlučivanje – izračun pokazatelja profitabilnosti, provođenje analize i donošenje odluka

Metodologija

Sustav za upravljanje profitabilnošću sastoji se od 4 bitna elementa te ga je moguće prikazati na sljedeći način:

                                                                         

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.