Svrha

Upravljanje promjenama je nužno za uspješnu implementaciju i održivost provednih promjena.  Profesionalno upravljanje promjenama osigurava na razini organizacije: jasno postavljanje ciljeva i odgovarajući protok informacija, a na razini pojedinca: povećanu angažiranost, sigurnost i povjerenje zaposlenika.

Važni elementi

Razina promjena – razina organizacije i razina pojedinca
Slojevitost promjene – ponašanje, mišljenje, emocije, vrijednosti i potrebe
Upravljanje promjenama – plan, analiza, odlučivanje i učenje

Metodologija

Metodologija od Kubler – Ross za upravljanje promjenama može se prilagođeno shematski prikazati na sljedeći način:

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.