Svrha

Svrha ovog projekta je izrada i predstavljanje konceptualnog dizajna za analitička rješenja u kontrolingu, a koji obuhvaća trenutačne zahtjeve funkcije kontrolinga u području:

  1. planiranja,
  2. izvještavanja,
  3. analiziranja i
  4. internog savjetovanja.

Važni elementi

  • Pravila za izradu poslovnih izvještaja – koncepcijska, percepcijska i semantička pravila
  • Dimenzije izvještaja – centri odgovornosti, elementi financijskih izvještaja, vrste odabranih obilježja
  • Vrste izvještaja – kriteriji izrade, kriteriji korištenja, izvještaji prema razinama upravljanja

Metodologija

Metodologija projekta konceptualnog dizajna analitičkog rješenja u kontrolingu:

Klijent

Partner mikrokreditna fondacija već 20 godina uspješno pruža usluge mikrokreditiranja te ima gotovo 300 zaposlenih koji rade u 60 ureda na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.