Svrha

Procesni model kontrolinga obuhvaća glavne procese u kontrolingu i propisuje način njihovog optimalnog organiziranja, te je njegovim korištenjem moguće:

  • na standardan način prikazati procese u kontrolingu
  • jednostavno objasniti procese kontrolinga
  • olakšati preispitivanje vlastitih koncepata procesa u kontrolingu
  • osigurati jednoznačno razumijevanje kontrolinga u poduzeću.

Važni elementi

  • Početak procesa – događaj koji potiče provođenje određenog procesa
  • Input – ulazne veličine koje uglavnom pripremaju vlasnici procesa izvan organizacijske jedinice kontrolinga za same procese kontrolinga
  • Output – izlazne veličine koje uglavnom koriste korisnici usluga kontrolinga tj. menadžeri
  • Završetak procesa – događaj koji definira kraj provođenja određenog procesa

Metodologija

Procesni model kontrolinga je svrhovit i pojednostavljen prikaz koji predstavlja aktivnosti u procesu postavljanja ciljeva, planiranja i upravljanja, a obuhvaća 10 glavnih procesa u kontrolingu:

Klijent

PBZ Card je u vlasništvu Privredne banke Zagreb i vodeća je kartična organizacija u Hrvatskoj. Ujedno, to je jedina kartična tvrtka u Hrvatskoj zadužena za izdavanje i prihvat American Express kartica, a koja pruža i uslugu prihvata te izgradnje prodajne mreže za Mastercard i Visa kartice.

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.