Svrha

Analiza troškova i koristi (Cost Benefit Analysis – CBA) predstavlja ključni dokument za projekte financirane iz europskih fondova, a njime se opravdava njegovo financiranje iz EU fondova. Analiza se izrađuje na način da se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i nedostaci projekta kroz analizu njegovih društvenih troškova i koristi.

Važni elementi

  • Izračun koristi – kvantifikacija koristi koje se postižu provedbom projekta
  • Određivanje troškova ­– iznos troškova koji su potrebi da se projekt provede
  • Usporedba alternativa – alternative: a) nema promjena (eng. BAU, business as usual), b) učini minimalno (eng. do minimum), c) učini nešto drugo (eng. do something else)
  • Izrada izvještaja i plana aktivnosti – plan potražnje, tehnološka rješenja, plan proizvodnje, kadrovi, obim projekta, utjecaj na okoliš 

Metodologija

Sadržaj analize troškova i koristi (Cost Benefit Analysis – CBA) može se prikazati na sljedeći način:

Klijent

„LAG Laura je angažirao Poslovnu učinkovitost za poslovno savjetovanje za izradu analize troškova i koristi (Cost Benefit Analysis – CBA) kroz praktične primjere iz poslovne prakse financiranja iz EU fondova. Jako smo zadovoljni odrađenim projektom i pristupom u radu jer su nakon ovog projekta savjetnici LAG Laure mogli jednostavno primijeniti stečena znanja na projektima za dodjelu bespovratnih sredstava.“

Ivan Čupić, Voditelj Lokalne akcije grupe (LAG), LAG Laura

Izjava klijenta iz ožujka 2018.

Lokalna akcijska grupa “LAURA” je neprofitna udruga, osnovana s ciljem  identifikacije lokalne razvojne strategije, sudjelovanja u poticanju ruralnog  razvitka kroz povezivanje i sudjelovanje u LEADER projektima, prikupljanja  sredstava i  njihovoj pravilnoj raspodjeli prema namjeni za koju su dobivena, a  sve u cilju unaprjeđenja kvalitete života u ruralnom području Zadarske županije  (dva grada i jedanaest općina) i održavanja broja stanovnika kroz održiv, integrirani lokalni razvoj.

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.