Modeliranje procesa strateškog planiranja
Svrha
Za smislenu praktičnu iskoristivost izrađenog strateškog okvira poslovanja nužno je osigurati njegovu realističnost kroz provedbu analize, implementacije i testiranja u poslovnoj praksi.
Kvalitetan proces i izrada cjelovitog modela strateškog plana jednako je važan kao i način njegove implementacije i korištenja.
 
Važni elementi
  • Strateško usmjerenje – preispitivanje postojećeg usmjerenja i definiranje novog sukladno rezultatima eksterne i interne analize
  • Međuzavisnost ciljeva – horizontalno i vertikalno povezivanje strateških ciljeva i njihovo kaskadiranje na provedbenu razinu
  • Praktična korisnost strateškog planiranja – generiranje korisnih upravljačkih informacija kroz perspektivu dobrih praksi
Metodologija
Modeliranje procesa strateškog planiranja moguće je provesti kroz 3 glavne cjeline odnosno 9 provedbenih aktivnosti:
Klijent
„Potreba izrade strateškog i operativnog plana je bila nužna s obzirom da je tijekom kriznih godina zanemarena, a u poslovanju se fokus stavio prvenstveno na redovno poslovanje s krajnjim ciljem održavanja tekućeg poslovanja. Inicijativa kreiranja korporativne strategije u suradnji s tvrtkom Poslovna učinkovitost d.o.o. specijaliziranom za poslovno savjetovanje u području kontrolinga, financija i menadžmenta pokazala se kao dobra odluka. Naime, samo šest mjeseci nakon početka projekta, odnosno tri mjeseca od početka primjene rezultata projekta, bili su jasno vidljivi pomaci u poslovanju, koji su se konkretno manifestirali u broju i kvaliteti ugovorenih poslova te urednosti planiranja i praćenja realizacije, što nam je ponovno dalo vjeru u visoko ispunjenje postavljenih ciljeva poslovanja.“
 
Bojan Horvačić, Predsjednik Uprave, Tehnika d.d.
Tomislav Bronić, Član Uprave, Tehnika d.d.
Izjava klijenta iz travnja 2023.
 
Dioničko društvo Tehnika jedna je od vodećih građevinskih tvrtki za visokogradnju, prepoznatljiva na domaćem i svjetskom tržištu.
Tijekom više od 75 godina poslovanja tvrtka je stekla iznimno iskustvo u gradnji objekata različitih namjena, u skladu s najvišim stručnim standardima. Izrasla je u modernu tvrtku visokih poslovnih vrijednosti, bogate tradicije i kreativnih iskoraka mladih stručnjaka.

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.