Svrha

Procesni model financija služi za dokumentiranje, analizu i oblikovanje procesa financija, ali isto tako kao potpora za raspravljanje o njima te njihovo unaprjeđenje. Također se može koristiti za dodjelu zadataka, kompetencija i odgovornosti u financijama, kao i kod implementacije informacijskog sustava za financije i standardizaciju procesa financija. Ovaj model predstavlja prvi izrađeni sveobuhvatni procesni model u području financija.

Važni elementi

  • Standardiziranost – standardni prikaz procesa financija
  • Jednostavnost – mogućnost brzog i jednostavnog objašnjenja procese u financijama
  • Korisnost – korištenjem modela moguće je unaprijediti postojeće vlastite koncepte i procese u financijama

Metodologija

Procesni model financija je svrhovit i pojednostavljen prikaz 10 glavnih procesa u financijama, a za čije opisivanje se koristi pristup SIPOC (S-Supplier, I-Input, P-Process, O-Output, C-Customer):

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.