Implementacija OKR-ova
Svrha
OKRs (Objectives and Key Results) su agilna metoda za provedbu strategija. Metoda dolazi iz Silicijske doline i također je primijenjena u tradicionalnim poduzećima posljednjih godina kako bi se strategija implementirala kroz neku vrstu dinamičkog akcijskog planiranja te metoda podržava kaskadiranje strategije u organizaciji.
 
 
Važni elementi
  • Objectives (ciljevi) – kvalitativno formulirani ciljevi koji su od strateške važnosti i na koje uključene osobe mogu utjecati (Što želimo postići?)
  • Key Results (ključni rezultati) – ambiciozni, kvantitativni i mjerljivi rezultati koji dovode do postizanja ciljeva (Kako ćemo to postići?)
 
Metodologija
Koncept i sadržaj OKR pristupa moguće je prikazati kroz OKR piramidu: 
U praksi često postoji veliki jaz između definirane strategije i njene provedbe.
 
Taj se jaz može eliminirati u 4 koraka:
 
1. Izrada poslovnog modela kako bi se identificirale poluge stvaranja vrijednosti
2. Određivanje strateških ciljeva kroz dimenzije strateške mape
3. Raščlanjivanje i kaskadiranje ciljeva na razinu svakodnevnog poslovanja pomoću OKR-ova
4. Dodjela odgovornosti za ostvarenje i izvještavanje o provedbi strategije
 
[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.