Svrha

U suvremenim uvjetima poslovanja nužnost poslovnog planiranja postaje sve značajnija aktivnost jer je potrebno na što učinkovitiji i efikasniji način planirati korištenje raspoloživih odnosno potrebnih resursa. Pri tome je potrebno analizirati kompleksno poslovno okruženje; u prvom redu očekivanja naših kupaca, intencije naših konkurenata te naše mogućnosti da na najbolji mogući način očuvamo i povećamo vrijednost poslovanja.

Važni elementi

  • Vrste planova: strateški, taktički i operativni plan
  • Postupci planiranja: top-down, bottom-up i susretni postupak
  • Komponente ukupnog poslovnog plana: operativni plan (račun dobiti i gubitka) i financijski plan (novčani proračun i bilanca)

Metodologija

Pojednostavljena shema hodograma poslovnog planiranja:

Klijent

"Poslovna učinkovitost je s Partner MKF uspješno provela projekt implementacije kontrolinga i projektom su postignuti planirani ciljevi. Partner MKF je organizacija koja iznimno njeguje organizacijsku kulturu te ima razvijenu kulturu mjerenja i upravljanja učinkom (od 2002. godine intenzivno i svakodnevno koristimo BSC koncept za povezivanje i kaskadiranje strateških do pojedinačnih ciljeva), te će u skladu s time, izlazni rezultati ovog projekta biti iskorišteni kao dodatni poticaj u daljnjem razvoju izvrsnosti poslovanja Partner MKF."

Projektni kontroling tim, Partner mikrokreditna fondacija

Izjava klijenta iz veljače 2017.

Partner mikrokreditna fondacija već 20 godina uspješno pruža usluge mikrokreditiranja te ima gotovo 300 zaposlenih koji rade u 60 ureda na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine.

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.