Izrada projektnih prijedloga za ruralni razvoj

Svrha

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan je oko 2,4 milijarde eura, a programom je definirano 18 mjera za povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće. Za dobivanje bespovratnih sredstava za natječaje za ruralni razvoj potrebno je profesionalno izraditi projektni prijedlog, i provesti ga po odobrenju sredstava.

Važni elementi

Glavne grupe elemenata za uspješan projekt dodjele bespovratnih sredstava iz programa ruralnog razvoja odnose se na:
1. preliminarnu ocjenu prihvatljivosti prijavitelja i projekta prema objavljenom natječaju,
2. sustavnu i sveobuhvatnu izradu te podnošenje projektnog prijedloga prema projektnoj dokumentaciji i
3. provedbu projekta prema propisanim zahtjevima nadležnog tijela.

Metodologija

Metodologija ocjene, izrade i provedbe projekta povezana je s obilježjima pojedinog natječaja ruralnog razvoja, a najčešće se grupiraju na sljedeći način:

Klijent

„Uspješan projektni prijedlog za natječaj iz mjere M6 koji su izradili konzultanti poduzeća Poslovna učinkovitost omogućio nam je dobivanje bespovratnih sredstava sa 100%-tnom stopom sufinanciranja, kojima smo višestruko povećali proizvodne kapacitete OPG-a.”

Nada Bilić-Nosić, Nositeljica gospodarstva, OPG Bilić-Nosić Nada

Izjava klijenta iz lipnja 2018.

OPG Bilić-Nosić Nada bavi se obiteljski organiziranim poljoprivrednim aktivnostima i direktno je povezan s ruralnim razvojem. Proizvodnja se odvija prije svega u domeni poljoprivrede i stočarstva te preradi i prodaji poljoprivrednih proizvoda.

 

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.