Svrha

Balanced Scorecard (BSC) se koristi s jedne strane kao instrument strateškog planiranja, analiziranja i upravljanja, a s druge strane kao koncept koji pojednostavljuje kaskadiranje i povezivanje strateških, operativnih i timskih/pojedinačnih ciljeva u organizaciji tj. operacionalizaciju strategije u poslovnoj praksi. To je posebno važno ako se uzme u obzir da izrađena i usvojena strategija poslovanja prolazi ili pada upravo na kvaliteti same provedbe, i to na najnižim organizacijskim jedinicama, odnosno pojedincima, a rjeđe zbog kvalitete samog sadržaja strategije.

Važni elementi

  • Ciljevi – ograničeni broj uravnoteženih strateških ciljeva za financije, kupce, procese i zaposlenike
  • Pokazatelji – rani (eng. leading) – najčešće nefinancijski i kasni (eng. lagging) – najčešće financijski
  • Povezanost – povezivanje ciljeva kroz strateške mape
  • Ostvarivost – potreba definiranja odgovornosti za provedbu, rok izvršenja, inicijative/aktivnosti, budžet i nagrade

Metodologija

Temeljnu koncepciju Balanced Scorecarda (BSC) moguće je prikazati na sljedeći način:

Klijent

„Zahvaljujemo Dr. Mladenu Meteru koji nas je vodio na našem intelektualnom putovanju uvođenja “Uravnotežene tablice rezultata” koja je postala osnovni upravljački sustav našeg poduzeća. Nagla evolucija modela Balanced Scorecarda donijela nam je u kratkom vremenu ogromne rezultate u svim perspektivama te poboljšala prijelaz sustava iz mjernog u upravljački.“

Krešimir Vukorepa, Direktor, Kontrol biro d.o.o.

Izjava klijenta iz svibnja 2019.

Kontrol biro d.o.o. pruža poslodavcima usluge s područja tehničke kontrole, zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite okoliša u svrhu sprječavanja tehničkih havarija, materijalnih te ljudskih gubitaka.