Svrha

Svaka aktivnost koja se provodi sadrži u sebi element rizika tj. neizvjesnosti. Analiza rizika predstavlja jednu od ključnih aktivnosti potrebnu za donošenje cjelovito kvalitetnih odluka. Polazište svake analize rizika su ciljevi koji se žele ostvariti, a proizvod su informacije potrebne za donošenje odluka. Jedan od alata koji se uvriježio za prikaz rezultata analize rizika, ali ujedno i kao jedna od mogućih dokumentacijskih osnova za upravljanje rizicima, su mape rizika, koje imaju svoje prednosti, ali isto tako i ograničenja.

Važni elementi

Transparentnost i dostupnost metodologije i podataka – osigurava da svi sudionici, i kreatori i korisnici, budu upoznati sa značenjem prikaza u mapi rizika  

Konzistentnost metodologije – česte i značajne metodološke promjene mogu onemogućiti dinamičko sagledavanje rezultata u mapi rizika

Prednosti i ograničenja – svi sudionici, a pogotovo donositelji odluka, trebaju biti upoznati s ograničenjem metodologije i prikaza razine rizika u mapi rizika

Metodologija

Sadržaj procesa analize i izdrade mape rizika moguće je prikazati na sljedeći način: 

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.

 
 
 
Prethodna objava
  Analiza radnog mjesta
Sve objave
 Savjetovanje
Sljedeća objava
Interim ERP Manager