Svrha

Analiza financijskih izvještaja je iznimno važna za profesionalno upravljanje poslovanjem. Rezultati analize pomažu vlasnicima kapitala i menadžmentu za financijsko planiranje i analiziranje poslovanja u odnosu na plan, konkurenciju odnosno usporednu grupu.

Važni elementi

  • Financijski izvještaji – račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje
  • Metode analize – horizontalna analiza, vertikalna analiza, trend analiza, analiza financijskih pokazatelja, analiza konkurentnosti, Du Pont analiza
  • Usporedne vrijednosti – povijesne vrijednosti, planske vrijednosti, konkurentske vrijednosti, vrijednosti usporedne grupe

Metodologija

Najčešće korištene financijske pokazatelje moguće je klasificirati na sljedeći način:

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.