Izrada ESG strategije

 

Svrha
ESG (eng. environmental, social, governance) je akronim za okolišne, društvene i upravljačke čimbenike poslovanja poduzeća, a koji su ujedno i neizostavni elementi strategije, kao i dio promjena koje zahvaćaju sva poduzeća suočena s obvezom ispunjavanja zahtjeva EU-a u pogledu upravljanja i izvještavanja o održivosti i održivom financiranju. Postoje dva pristupa izradi ESG strategije: može se ista ugraditi u postojeću strategiju poslovanja ili se zasebno izraditi. Bez obzira na odabrani pristup, izrada ESG strategije započinje s Europskim standardom za izvještavanje o održivosti (eng. European Sustainability Reporting Standard, ESRS) koji od poduzeća traži objavu informacija o elementima njihove poslovne strategije i poslovnog modela te lancu vrijednosti koji se odnose na okolišna, društvena i upravljačka pitanja održivosti. Od poduzeća se traži i opis načina na koji se uzimaju u obzir interesi i stavovi dionika u poslovnim strategijama, te kako njihovi značajni (materijalni) utjecaji rizici i prilike u cijelom lancu vrijednosti povratno utječu na njihove strategije i poslovne modele. Osim toga, ESRS u kombinaciji s EU Taksonomijom stvara preduvjete i za strateško planiranje usmjereno na povećanje udjela održivih djelatnosti u poslovnim modelima poduzeća.

 

Važni elementi 

  • Poslovni model poduzeća
  • Strateški okvir poslovanja
  • Kartiranje u lancu vrijednosti
  • Dubinska analiza
  • Analiza dvostruke materijalnosti
  • Identifikacija dionika
  • Ciljne ESG vrijednosti
  • Izvještavanje, upravljanje i unaprjeđenje ESG strategije

 

Metodologija
Ova metodologija projekata izrade ESG strategije nastala je kao rezultat bogatog iskustva iz poslovne prakse Poslovne učinkovitosti i Oikona, a s namjerom da pružimo poduzećima što jednostavniji i uspješniji iskorak u upravljanju okolišnim, društvenim i upravljačkim pitanjima, kao i dodatnu sigurnost i samopouzdanje u izvještavanju o održivosti jer će ESG strategijom biti definirani ključni elementi potrebni za izvještavanje.