Svrha

Usluga poslovnog savjetovanja Interim ERP Manager namijenjena je organizacijama koje uvode integrirani poslovni  informatički sustav, ili ga već imaju te ga žele unaprijediti ili zamijeniti. Angažmanom vanjskog ERP stručnjaka, organizacija izbjegava rizik neuspjeha provedbe projekta, oslobađa vlastite resurse za druge poslovne aktivnosti i osigurava kvalitetnu implementaciju ERP sustava odnosno potrebnih modula.

Važni elementi

  • Odabir – odabir ERP-a i dobavljača korištenjem standardizirane metodologije kojom se ponderiraju i vrednuju relevantni kriteriji
  • Organizacija – uspostavljanje metodologije projektnog menadžmenta i projektnih uloga sponzora, voditelja projekta i članova projektnog tima
  • Koncept – izrada detaljnog koncepta za implementaciju tj. razvoj, pojedinačno i integracijsko testiranje, produkcijsko korištenje i obuka krajnjih korisnika

Metodologija
Najznačajnije elemente metodologije korištenja usluge poslovnog savjetovanja Interim ERP Manager moguće je prikazati na sljedeći način:

Klijent

Croatia osiguranje je lider na hrvatskom tržištu osiguranja, uspješan član Adris grupe i pouzdan partner svim internim i eksternim dionicima. U poslovanju se vodi vrijednostima izvrsnosti, društvene odgovornosti i posvećenosti, sve s ciljem kontinuiranog rasta i pružanja vrhunske usluge klijentima.

„Prije same implementacije SAP sustava u Croatia osiguranju bilo je nužno izraditi zahtjeve za ponudama (RfP - Requests for Proposals), analizirati ponude dobavljača, izvršiti usporedbe sadržaja, obuhvata te izraditi analize.

Nakon odabira dobavljača softvera izradili smo sadržaj i vremenski plan SAP radionica za izradu konceptualnog dizajna za implementaciju SAP sustava.

Za ovu projektnu aktivnost angažirali smo Poslovnu učinkovitost i koristili uslugu „Interim ERP Manager“, gdje je konzultant sudjelovao na radionicama i kroz davanje praktičnih prijedloga na proaktivan način potpomogao izradu konceptualnog dizajna za implementaciju SAP projekta. Korištenjem ove usluge dobili smo na raspolaganje znanje i iskustva konzultanta Poslovne učinkovitosti, što nam je kasnije osiguralo pojednostavljenu, brzu i sveobuhvatnu implementaciju željenih funkcionalnosti SAP sustava.“


Luka Babić, Član Uprave za financije, Croatia osiguranje

 

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.