Svrha

KPI-evi predstavljaju sažete kvantitativne informacije i služe za precizno određivanje i operacionalizaciju ciljeva u poslovnoj praksi. Definiraju se i uspostavljaju jer mogu složene sadržaje prikazati na relativno jednostavan način, omogućuju njihov brz pregled i tako sprječavaju preopterećenost informacijama. Krajnja svrha upotrebe KPI-eva je pomoć pri upravljanju ciljevima poslovanja. Kod profesionalnog definiranja ciljeva poslovanja organizacije uobičajeno je izvođenje / deriviranje ciljeva nižih razina u piramidi iz ciljeva / određenja viših razina upravljačke piramide organizacije. Sustav KPI-eva sadrži međusobno povezane i sljedive uzročno-posljedične kvantificirane KPI-eve, čime se osigurava standardiziranost, objektivnost i mjerljivost ciljeva, a samim time i njihova upravljivost.

Važni elementi

  • Postojanje ciljnog upravljačkog sustava – osigurava cjelovitost i konzistentnost upravljačkog koncepta (vrijednosti, misija, vizija, poslovni model, strateški, operativni,
  • timski i individualni ciljevi)
  • Mogućnost kaskadiranja ciljeva – omogućava slijedno izvođenje nižih ciljeva iz viših
  • Uspostavljanje uzročno-posljedične povezanosti – pruža mogućnost utvrđivanja kasnih i ranih pokazatelja, te upravljanja njima u stablu uzročnika stvaranja učinaka


Metodologija

Sadržaj definiranja i uspostavljanja sustava KPI-eva moguće je prikazati na sljedeći način:

Klijent

„S Poslovnom učinkovitosti pokrenuli smo projekt definiranja i uspostavljanja sustava KPI-eva s namjerom povezivanja strateških i operativnih ciljeva poslovanja njihovim kaskadiranjem i strateškim mapiranjem. U projekt su bila uključena 23 člana srednjeg i višeg menadžmenta koji su u prvoj fazi definirali KPI-eve i njihove uzročno-posljedične veze. Tako pripremljeni elementi na radionicama su stavljeni u kontekst ukupnog poslovnog sustava brodogradilišta. Kada zaživi sustav KPI-eva stvorit će se platforma za mjerenje i upravljanje doprinosom svake  organizacijske jedinice ostvarenju poslovnih ciljeva brodogradilišta.”

Aljoša Pavelin, Predsjednik Uprave, Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

Izjava klijenta iz prosinca 2018.
 

Brodogradilište Viktor Lenac je vodeće brodogradilište u djelatnostima remonta i preinaka plovila te gradnje, remonta i preinaka offshore objekata na Sredozemlju. Osnovano 1896. godine, brodogradilište ima dugu tradiciju u remontu i
preinakama plovila, a pionir je u svjetskim razmjerima u produljenjima brodova.

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.