Procjena vrijednosti poduzeća

Svrha

Procjena vrijednosti poduzeća vrši se na temelju povijesnih podataka i određenih pretpostavki budućeg razvoja poslovnih rezultata. Projekcija budućih poslovnih rezultata ili pretpostavka pravila jednake cijene, kao i usporedivi parametri drugih poduzeća, služe kao polazišna točka za procjenu vrijednosti. Iako niti jedna od raspoloživih metoda za procjenu vrijednosti poduzeća ne daje konačni odgovor, sama analiza i proces koji se pri tom vrši vrijede ponekad više od samog rezultata analize jer omogućuju vlasnicima i menadžmentu uvid o tome kako se stvara vrijednost u poduzeću i kako na nju utječu najvažniji faktori poput rasta, troška kapitala i povrata na investirani kapital.

Važni elementi

  • Metode – metoda diskontiranog novčanog toka, metoda neto imovine i metoda cjenovnih multiplikatora
  • Diskontna stopa – stopa bez rizika, beta koeficijent, tržišna premija rizika, rizik zemlje i dodatna premija rizika
  • Realističnost – poslovni model, buduće projekcije i analiza osjetljivosti

Metodologija

Metodologija i sadržaj projekta procjene vrijednosti poduzeća može se prikazati na sljedeći način:

Klijent

„Od prvog kontakta s poduzećem Poslovna učinkovitost, od same faze razgovora oko opisa buduće suradnje i dogovora oko cijene usluge, uočljiva je bila skoncentriranost na profesionalan i korektan odnos. Pri realizaciji tadašnjeg ugovora uloženi trud i rezultati bili su višestruko iznad svih naših predviđanja. Kao i kod dogovaranja, sama realizacija obilježena je profesionalnim pristupom. Neiscrpno prikupljanje svih relevantnih podataka, višestruko veći iznos očekivanih sati rada za istu ugovorenu vrijednost, strpljivost i razumijevanje, čak i u dijelovima tijeka realizacije ugovora, gdje su naše obveze dostave određenih podataka, usporavale njihovu preuzetu obvezu rezultiralo je ogromnim zadovoljstvom načinom i kvalitetom izvršene usluge. Pozitivan efekat i iskustva tadašnje suradnje rezultirali su ponovnim angažmanom poduzeća Poslovna učinkovitost koja je jednakim elanom i kvalitetom izvršila još jednu ugovorenu uslugu tijekom protekle poslovne godine.“

Ivo Rako, Direktor, Lavčević – inženjering d.o.o.

Izjava klijenta iz veljače 2017.

Lavčević - inženjering d.o.o. društvo je specijalizirano za izvođenje objekata visokogradnje, niskogradnje i pomorskih objekata. Značajan dio standardne ponude proizvoda i usluga, uz spomenuto izvođenje objekata, predstavljaju inženjering usluge.

 

 

 

[DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na [DOWNLOAD] Katalog u pdf-u možete preuzeti na ovome linku.