Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 26.02.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 22.02.2024.
 
Kontroling ljudskih potencijala

Ova specijalistička edukacija dio je programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
Upravljanje ljudskim resursima je strateška funkcija neophodna za postizanje rezultata sa specifičnim pristupom i instrumentima kontrolinga. Pravovremene i relevantne informacije, odabir najprikladnijih zaposlenika, razvoj njihovih vještina, kompetencija i znanja - sve su to izazovi s kojima se suočavaju stručnjaci koji rade na području upravljanja ljudskim resursima isto kao i menadžeri koji vode te iste zaposlenike. Pronalazak najoptimalnijih rješenja i investiranje u ljudski kapital preduvijeti su uspjeha na kompetitivno tržištu.           

Ciljevi:
Stjecanje znanja potrebnih za razvoj kontrolinga ljudskih potencijala kroz osvještavanje povezanosti HR-a, menadžmenta i poslovanja te korištenje alata za praćenje i upravljanje investicijama u ljudske resurse.  

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe te razmjenom iskustva s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Specijalistima koji se bave upravljanjem ljudskim resursima i kontrolerima.


SADRŽAJ I RASPORED


08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Što je HR kontroling i njegov utjecaj na poslovanje 
 

 • Uvod - upoznavanje
 • Komunikacija
 • Važnost HR-a/kontrolinga - motivacija, prodaja, planiranje, donošenje odluka           

Praktična vježba: Analiza poslovnih alternativa - suradnja HR-a, kontrolinga i menadžmenta

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Ljudski resursi - investicije

 • Plaće i benefiti
 • Zapošljavanje - regrutacija/selekcija
 • Edukacija
 • Apsentizam

Praktična vježba: Primjer izračuna troška fluktuacije

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Usklađivanje ciljeva sa strategijom organizacije

 • Važnost usklađivanja sa strategijom organizacije
 • Ključni indikatori uspješnosti (KPI) u upravljanju ljudskim resursima (operativni i soft)   
 • SMART ciljevi   

Praktična vježba: Izrada HR KPI-eva

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Upravljanje ljudskim resursima - dodatne vrijednosti

 • Tradicionalni vs. moderni zaposlenik   
 • Upravljanje učinkom (management by objectives)
 • Organizacijska klima i kultura, 360 feedback   
 • Angažiranost

Praktična vježba: Izrada templatea za upravljanje učinkom kroz individualne ciljeve           


Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.
 

International Group of Controlling

 
Petra Popek Biškupec
 

Dr. sc. Petra Popek Biškupec, završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu 2004. godine, nakon čega se zapošljava u privatnom sektoru gdje stječe profesionalno iskustvo. Za potrebe dodatnog usavršavanja, 2010. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2014. godine doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije. 2011. godine zapošljava se na visokoškolskoj instituciji gdje je obnašala funkciju prodekanice za razvoj i poslovanje. Obavljajući upravljačke funkcije u području razvoja poslovanja, stekla je iskustvo u implementaciji sustava osiguranja kvalitete te upravljanja poslovnim procesima na strateškoj i operativnoj razini. Tijekom svog profesionalnog rada bavi se unapređenjem poslovnih procesa temeljenih na ključnim pokazateljima uspješnosti, implementaciji instrumenata strateškog i operativnog kontrolinga, savjetovanjem u izradi financijskih analiza za različite dionike i izradi modela upravljanja rizicima ulaganja i financiranja. Aktivno sudjeluje u znanstvenom i stručnom istraživanju u području ekonomije, uz uži interes iz područja upravljanja kvalitetom u poslovnim procesima te financijske analize. Zaposlena je kao konzultantica za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu