Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 06.05.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 30.04.2024.
 
Financijska matematika u Excel®-u

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
Na radionici se pojašnjavaju i utvrđuju osnovni pojmovi, ideje i postupci vezani za pojam kamata i ukamaćivanja kako bi se stvorili čvrsti temelji za usvajanje znanja iz područja poslovnih financija. Naglasak je na financijskoj matematici, tj. primjeni složenog ukamaćivanja, a popratni praktični primjeri rješavaju se i pomoću Excelovih financijskih funkcija te nekih ugrađenih alata. Pritom se ne pretpostavlja prethodno znanje, osim elementarnih matematičkih operacija uz potenciranje i korjenovanje.

Ciljevi:
Cilj je steći, odnosno obnoviti, i utvrditi razumijevanje ključnih koncepata i načela u financijskoj matematici (poput vremenske vrijednosti novca, složenog ukamaćivanja, diskontiranja, sadašnje i buduće vrijednosti budućih novčanih tokova i sl.) Time se postiže ovladavanje nužnim tehnikama za razumijevanje i neometano usvajanje znanja iz područja osnova financija i financijskog menadžmenta.

Kome je namijenjena:
Radionica je namijenjena menadžerima ili njihovim suradnicima koji su u doticaju sa financijskim poslovanjem, a žele na efikasan način steći ili obnoviti temeljno poznavanje financijske matematike, odnosno raznih vrsta kamatnog računa, njihove primjene i učinaka.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko izlaganje i demonstraciju, praktične računske primjere i vježbe na računalu. Za sudjelovanje je potreban je tzv. znanstveni kalkulator te računalo s instaliranim MS Excelom.

Kotizacija uključuje: materijale, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, osvježenja tijekom pauze i ručak.

SADRŽAJ I RASPORED:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Vremeska vrijednost novca. Kamate i načini njihova obračuna. Diskontiranje.

 • Vremenska vrijednost novca
 • Diskretno i kontinuirano ukamaćivanje
 • Jednostavne kamate i primjena
 • Složene kamate
 • Buduća i sadašnja vrijednost jedne uplate ili isplate
 • Određivanje stope i broja razdoblja

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Usporedba ponuda svođenjem na isto vrijeme, primjena EXCEL financijskih funkcija)

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Periodičke uplate i isplate

 • Nominalna ili ugovorna kamatna stopa, relativna i konformna kamatna stopa (proporcionalna i konformna metoda obračuna kamata)
 • Buduća i sadašnja vrijednost periodičkih uplata ili isplata
 • Primjena na složenije praktične probleme s više novčanih tijekova

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Usporedba tipa „kupovina ili najam“, diskontiranje)

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Dugoročni krediti

 • Izračun anuiteta
 • Modeli otplate, otplatne tablice
 • Utjecaj različitih načina obračun
 • Efektivna kamatna stopa
 • Promjena uvjeta u tijeku otplate, konverzija kredita

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Izrada otplatnih tablica za različite modele otplate kredita u EXCELU)

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Metode za ocjenu efikasnosti investicijskih projekata

 • Metoda neto sadašnje vrijednosti
 • Interna stopa povrata
 • Svođenje na periodičke prinose

PRAKTIČNA VJEŽBA: (Usporedba isplativosti više investicijskih projekata uz pomoć Excel funkcija i alata i različitim metodama)

 
Ivo Beroš
 

Dr. sc. Ivo Beroš, zaposlen je na Insitutu za turizam u Zagrebu. Prije toga je radio kao predavač na Veleučilištu VERN' gdje je izvodio nastavu iz niza predmeta povezanih s matematikom, statistikom, odnosno računarstvom. Diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, gdje je i radio prije dolaska na Veleučilište VERN'. Doktorsku disertaciju obranio je na Fakultetu elektrotehnike I računarstva u Zagrebu. Glavni stručni izazovi su mu primjena matematičko-statističkih metoda u procesu donošenja poslovnih odluka te korištenje računala u tom procesu.

Siniša Jovčić, dipl. ing.
 

Siniša Jovčić, dipl. ing., zaposlen je na Sveučilištu VERN' gdje je izvodio nastavu iz niza predmeta povezanih s analizom podataka, programiranjem i bazama podataka. Diplomirao je na Tekstilno tehnološkom fakultetu, smjer tekstilna mehanika te na Filozofskom fakultetu smjer Informatologija Sveučilišta u Zagrebu. Glavni stručni izazovi u mu primjena računalstva u analizi podataka. 

 
 
 
PRIJAVNICA
275,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu