Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 28.02.2024.  -  Četvrtak, 29.02.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 23.02.2024.
 
[CAP - Controlling Advanced Program] Strateški menadžment iz perspektive kontrolera

CERTIFICIRANI PROGRAM I RADIONICA         

Moguće pojedinačno pohađanje

3. MODUL: Strateški menadžement iz perspektive kontrolera


Sa 7 koraka kroz „Kuću strateškog menadžmenta“ do uspješnog strateškog menadžmenta

„HOUSE OF STRATEGIC MANAGEMENT“ - „KUĆA STRATEŠKOG MENADŽMENTA“

Ciljevi i koristi

Dobit ćete cjelovit pregled procesa strateškog menadžmenta te naučiti koja je Vaša uloga kao kontrolera u ovom procesu. Također ćete se upoznati sa zadacima i ulogama zaposlenika uključenih u proces strateškog menadžmenta.  
Tijekom edukacije naučit ćete koje su relevantne metode i instrumenti za pojedine korake u procesima, kako ih vrednovati i prilagoditi pojedinim i specifičnim uvjetima u vlastitom poduzeću. Nakon edukacije znat ćete koji se rizici i izazovi pojavljuju prilikom izrade procesa strateškog menadžmenta, kako ih analizirati, a isto tako ćete naučiti zašto se nekada u praksi događa da zakažu i najbolji procesi te kako izbjeći takve slučajeve.

Sadržaj

 • Pregled strateškog menadžementa: definicija, značenje, sadržaj i procesi
 • Strateški instrumenti za analizu: SWOT analiza, trendovi i scenariji, analiza kupaca, tržišta i konkurencije, strateška analiza vlastitog poduzeća, tehnika portfelja
 • Razvoj strategije: vizija, ciljna pozicija, misija, principi i vrijednosti
 • Razvoj i aktualizacija poslovnih modela
 • Instrumenti za vrednovanje i odabir strategija: kvantitativne metode, analiza portfelja, opisivanje, operacionalizacija i sinkronizacija strategija, Strategy Maps, BSC
 • Odabrani instrumenti za implementaciju i kontroling strategije: komunikacija, izvještavanje, sustav stimulacijskih mjera, planiranje i budžetiranje
 • Oblikovanje strateškog procesa: 7-K princip, Top-Down i Bottom-Up pristup, Change Management

Raspored

1. DAN

09:00 – 10:30 Značaj strateškog menadžmenta za poslovanje

 • Značaj strategija
 • Određenje strategije
 • Sadržaj strategije
 • Proces strateškog menadžmenta
 • Praktični primjer: Strategija na primjeru IKEA-e

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Strateška analiza

 • Temeljni principi uspješne strateške analize
 • Objekti strateške analize: trendovi, tržišta/kupci, industrije i konkurencija
 • Primarni i sekundarni izvori podataka i informacija
 • Povezivanje analize interne i eksterne okoline kroz SWOT matricu
 • Koncept provođenja strateške analize
 • Praktični primjer:
 • Analiza konkurentskog okruženja na primjeru Brau Union

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Instrumenti strateškog menadžmenta

 • SWOT i PEST analiza
 • Porterov model 5 konkurentskih sila
 • Analiza trendova kroz tehniku scenarija
 • GAP analiza
 • Analiza Tržišta-Kupci-Proizvodi
 • Analiza konkurencije
 • Analiza lanca stvaranja vrijednosti
 • Analiza portfelja:  BCG matrica, McKinsey matrica, Strategy & Market Fit matrica
 • Praktični primjer: Analiza portfelja na primjeru Brau Union

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Razvoj strategija

 • Strateški model od Horváth & Partners
 • Konceptualni dizajn strateškog okvira: vizija, misija, vrijednosti i poslovni modeli
 • Strukturiranje poslovnih modela: Business Model Canvas i 7-K Model
 • Poslovni modeli: Siemens, Apple, Tata Motors, SouthWest Airlines, Rolls Royce, IKEA, Zara, Star Alliance i Car 2 Go
 • Praktični primjer: Razvoj poslovnog kodela na primjeru Brau Union pomoću 7-K modela

2. DAN

09:00 – 10:30 Vrednovanje i odabir strategija

 • Kvantitativni i kvalitativni faktori
 • Konzistentnost strategije s ciljevima i razvojem poslovanja
 • Postupci vrednovanja i odabira strategija
 • Praktični primjer: Preporuke za kvantitativno i kvalitativno vrednovanje na primjeru Ravensburgera

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Opis i sinkronizacija strategija

 • Sadržaj i poveznice kod strateškog procesa
 • Strateško usmjerenje organizacije kao preduvjet uspješne realizacije strategije
 • Strateška piramida i strateško mapiranje („Strategy Story in 5 Minutes“)
 • Praktični primjer: Strategy Map – Balanced Scorecard – Action Plan na primjeru SouthWest Airlines

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Implementacija i kontroling strategije

 • Komunikacija
 • Izvještavanje
 • Dogovaranje ciljeva i sustava poticanja
 • Planiranje i budžetiranje
 • IT podrška
 • Praktični primjer: Generički koncept podrške za provedbu strategije

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Oblikovanje strateškog procesa

 • Koncept oblikovanja strateškog procesa
 • Top-Down i Bottom-Up pristup oblikovanju strategije
 • Provođenje Change Management procesa
 • Praktični primjer: Izazovi i kritični faktori uspjeha provedbe procesa Change Management-a

Ova edukacija je dio programa CAP – Controlling Advanced Program kojeg zajednički certificiraju Horváth Akademie iz Njemačke i Poslovna učinkovitost.
    
Na edukaciju je moguće prijaviti se i pojedinačno, kao i in-house, čime se dobivaju 2 od ukupno 10 potrebnih bodova za pristupanje procesu certifikacije za Advanced Business Controller.

NAPOMENA: U cijenu kotizacije za ovu radionicu je uključena i knjiga "Instrumenti kontrolinga".

 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu