Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 07.05.2024.  -  Srijeda, 08.05.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 02.05.2024.
 
KPI-evi u ljudskim potencijalima

OPIS:

Upravljanje učinkom je proces koji  za cilj ima pratiti ostvarenje poslovnih i razvojnih ciljeva svakog zaposlenog, nagraditi pojedinca sukladno ostvarenju poslovnih ciljeva  i  u konačnici osigurati uspjeh cijele kompanije. 
Upravljanje učinkom  jedan je od najvažnijih poslovnih procesa unutar kompanije. Kompanije koriste upravljanje učinka kako bi pratile učinak pojedinca, razvile njegovo znanje, vještine i u konačnici osigurale uspjeh kompanije. Iako je upravljanje učinkom mnogo više od postavljanja ciljeva i godišnjeg razgovora upravo su se ti dijelovi pokazali kritični.
Prema istraživanjima Watson Wyatt pokazalo je da troje od desetero zaposlenika vjeruje da dobro vođen proces pomaže uspješnosti kompanije no manje od 40% zadovoljno je načinom na koji se  postavlja jasne ciljeve i dobivaju konstruktivnu povratnu informaciju.

Ljudski potencijali imaju specifičnu ulogu u životu svake organizacije jer su zaduženi za temelj svake tvrtke – zaposlenike. Pridodamo li tome i dodatnu odgovornost s kojom bi svi trebali pristupati kada se radi o ljudima, jasno je da govorimo o iznimno osjetljivoj zadaći. Određivanja i praćenja KPI-eva, a posebno tumačenje rezultata i donošenje odluka trebalo bi uvijek biti utemeljeno na objektivnim pokazateljima. Posljedice pogrešno postavljenih ili pogrešno protumačenih KPI-eva mogu nanijeti silne gubitke, ne samo u materijalnom smislu. Svrha KPI-eva u Ljudskim potencijalima je pružiti informacije za donošenje odluka i planiranje, povećati produktivnost, optimizirati troškove, unaprijediti procese i zaposlenike, te kroz navedene aktivnosti biti partner ne samo menadžmentu već i svakom zaposleniku.

CILJEVI:

 • Razumjeti kako uspješno vođen proces upravljanja učinkom može povećati efikasnost pojedinca i tima
 • Postaviti mjerljive poslovne ciljeve
 • Definirati  plan razvoja uz pomoć modela kompetencija
 • Dati konstruktivnu povratnu informaciju
 • Pripremiti se za godišnji razgovor sa zaposlenikom
 • Voditi godišnji razgovor
 • Stjecanje znanja potrebnih za izradu i implementaciju KPI-eva u ljudskim potencijala kroz razumijevanje izazova u radu ljudskih potencijala te upotrebu metodike postavljanja ciljeva za praćenje i upravljanje ključnim pokazateljima uspješnosti rada ljudskih potencijala.

KOME JE NAMIJENJENA?

Edukacija je namijenjen menadžerima koji u svom timu rukovode ljudima.

METODE RADA:

Predavanje, praktične vježbe, igranje uloga, diskusija i razmjena iskustava individualna i grupna povratna informacija.

SADRŽAJ I RASPORED:

1. DAN

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Upravljanje učinkom jedan od najvažnijih procesa kompanije

 • Zadatci i uloga menadžera
 • Elementi procesa upravljanja učinkom
 • Tradicionalan pristup vs. novi trendovi
 • Razvoj zaposlenika

PRAKTIČNA VJEŽBA:  Analiza slučaja, kratke vježbe s ciljem prepoznavanja problema zaposlenika

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 -12:15  Postavljanje ciljeva

 • Od strategije do individualnih ciljeva
 • Što je važno kod definiranja ciljeva
 • Kako definirati SMART ciljeve
 • Kako mjeriti postavljene ciljeve

PRAKTIČNA VJEŽBA: Studija slučaja gdje će se na opisanoj situaciji definirati ciljevi zaposlenika

12:15 - 13:15  Stanka za ručak
13:15 - 14:45  Razvojni plan kroz model kompetencija

 • Što su  kompetencije
 • Opis posla vs. kompetencije
 • Što je važno kod ocjenjivanja kompetencija
 • Kako dati  povratnu informaciju

PRAKTIČNA VJEŽBA: Studija slučaja gdje će se na opisanoj situaciji definirati potrebe razvoja zaposlenika

14:45 - 15:00  Stanka za kavu
15:00 - 16:30  Razgovor sa zaposlenikom

 • Kako se pripremiti za godišnji razgovor
 • Generacijske razlike i način komunikacije
 • Vođenje razgovora o učinku zaposlenika

PRAKTIČNA VJEŽBA:  Simulacija godišnjeg razgovora sa zaposlenikom

2. DAN

09:00 – 10:30 Osnovna pravila kod određivanja KPI-eva i sustav KPI-eva u ljudskim potencijalima

 • Strateški ciljevi ljudskih potencijala
 • Važnost KPI-eva
 • Najčešće greške pri definiranju i odabiru KPI-eva

Praktični primjeri: Analiza stadija razvijenosti odjela ljudskih potencijala

10:30 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 12:15 Glavne grupe KPI-eva u ljudskim potencijalima I

 • Zapošljavanje - regrutacija/selekcija
 • Plaće benefiti i nagrađivanje

Praktični primjeri:
Izrada strategije za employee branding i KPI-eva vezanih za regrutaciju, selekciju i zapošljavanje
Izrada modela i KPI-eva za sustav nagrađivanja i benefita

12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15 – 14:45 Glavne grupe KPI-eva u ljudskim potencijalima II

 • Zadovoljstvo i razvoj zaposlenika, organizacijska klima i kultura
 • Edukacije

Praktični primjeri:
Izrada upitnika i KPI-eva za zadovoljstvo zaposlenika
Izrada KPI-eva vezanih za praćanje zadovoljstva i učinkovitosti edukacija

14:45 – 15:00 Pauza za kavu
15:00 – 16:30 Glavne grupe KPI-eva u ljudskim potencijalima III

 • Planiranje broja zaposlenih i budžetiranje troškova
 • Zakonska regulativa

Praktični primjeri:
Izrada plana zapošljavanja i budgeta ljudskih potencijala
Izrada KPI-eva vezanih za zakonsku regulativu

Članak Ivane Vidaković Orešić "KPI-evi u ljudskim potencijalima" možete preuzeti na ovdje.

Članak se nalazi u 8. broju časopisa "Kontroling, financije i menadžment" čija je tema Ključni pokazatelji poslovanja.

 
Ivana Vidaković Orešić
 

Ivana Vidaković Orešić, dipl. psiholog je organizacijski psiholog s višegodišnjim iskustvom na području upravljanja ljudskim resursima, u privatnom i javnom sektoru. Trenutačno radi kao HR Manager i vodi odjel ljudskih potencijala za CEE South regiju. Prvenstveno se bavi savjetovanjem menadžmenta po pitanju upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, razvojem i implementacijom HR strategije, procesa i projekata, te planiranjem, analizom i izvještavanjem. Radila je na projektima restrukturiranja, sistematizacije, optimizacije troškova i broja zaposlenih, 360° feedbacka. Diplomirala je na studiju psihologije 2008. godine, 2011. položila ispit za NLP Business Practitionera, a 2013. ispit za NLP Master Practitionera.

Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj - EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj  na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
 
PRIJAVNICA
500,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu