Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 03.04.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 28.03.2024.
 
Temeljne odrednice strateškog menadžmenta

Ova specijalistička edukacija dio je programa Menadžerska akademija Poslovna učinkovitost.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u strateški menadžment

 • Ključni elementi i instrumenti strateškog upravljanja
 • Definiranje misije, vizije i strategije

PRAKTIČNA VJEŽBA: 

Definiranje i prezentiranje misije, vizije i osnovnih strateških smjernica u skladu s vizijom i misijom

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Provođenje analize i primjena BSC modela pri definiranju strategije I

 • Primjena PEST i SWOT modela
 • Analiza vanjskih i unutarnjih čimbenika
 • Balanced Scorecard metoda implementacije strategije

PRAKTIČNE VJEŽBE: 

Pravilno definiranje strateških ciljeva - simulacija strateške radionice

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Primjena BSC modela pri implementaciji strategije II

 • Stvaranje uravnotežene karte ciljeva
 • Definiranje ključnih pokazatelja uspjeha
 • Komunikacija strategije

PRAKTIČNA VJEŽBA: 

Izrada strateške mape na temelju definiranih ciljeva i prezentacija strategije pred Upravom

Definiranje ključnih pokazatelja ciljeva s pripadajućim parametrima te uzročno-posljedičnim vezama među njima

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Primjena BSC modela pri implementaciji strategije III

 • Definiranje plana strateških aktivnosti
 • Implementacija strategije u poslovni plan/budget
 • Strateško izvješće - učenje i korekcija

PRAKTIČNE VJEŽBE:

Primjena modela za prioritizaciju strateških aktivnosti u top-down načinu planiranja

Izrada izvješća i simulacija korekcija i učenja

 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu