Datum i mjesto održavanja:
Petak, 19.04.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 16.04.2024.
 
Projektni menadžment

Ova specijalistička edukacija dio je programa Menadžerska akademija Poslovna učinkovitost.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Osnove upravljanja projektima

 • Pojam i razlozi za pokretanje projekta
 • Oblikovanje projekta
 • Tehnike, alati i predlošci za vođenje projekata
 • Ciljevi, mjere i aktivnosti

Praktična vježba: Izrada projektne povelje

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Osnove projektnog kontrolinga

 • Pojam i uloga projektnog kontrolinga
 • Kontroling u fazama projekta
 • Stupnjevi završenosti zadataka

Praktična vježba: Analiza rizika projekta

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Odabrane metode projektnog kontrolinga “mekih”vještina

 • Kontroling tima
 • Upravljanje dionicima, strategije i pristupi prema dionicima
 • Izvještajni kontroling

Praktična vježba: Analiza dionika

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Vrednovanje projekata scoring metodama

 • Kvalitativne metode vrednovanja, ponderiranje atributa
 • Analiza korisne vrijednosti
 • Analiza vrijednosti rangiranjem
 
Tonći Jelić
 

Mr. sc. Tonći Jelić, svoju je karijeru započeo u procesnoj, a nastavio u financijskoj industriji te industriji zaštite okoliša. Znanje je stjecao u međunarodnim osiguravateljima: u Generali  osiguranju, Osiguranju Zagreb/Basler osiguranju te Merkur osiguranju kao član Uprave, direktor raznih sektora i voditelj odjela uz članstvo u raznim stručnim odborima. Fokusi dosadašnjeg rada su ustrojavanje osiguravateljnih operativnih procesa uz uvođenje ključnih pokazatelja poslovanja, implementacija potrebnih kontrola te strateško i operativno planiranje i izvješćivanje. U središtu poslovnog interesa je kontroling proizvoda - mjerenje procesa obrade poslovnih slučajeva te upravljanje projektima. Projektno iskustvo je vezano uz vođenje projekta osnivanja osiguravatelja, uvođenje novih proizvoda u portfelj kompanija te sudjelovanje u spajanju više poduzeća u jedno. Posljednji projekti su obuhvaćali reinženjering poslovnih operativnih procesa nakon spajanja više kompanija te reinženjering funkcionalnosti intraneta poduzeća temeljenog na Sharepoint platformi.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu